Flaggskeppsprogrammet

Den 14 april 2023 öppnar vi en ny utlysning inom flaggskeppsprogrammet. Finansieringsperioden täcker åren 2024–2031. Läs mer här.

Finlands Akademis flaggskeppsprogram är ett finansieringsinstrument som stöder högklassig forskning och det ekonomiska och samhälleliga genomslag som forskningen ger upphov till. Flaggskeppen kombinerar tätt samarbete med näringslivet och samhället överlag, anpassningsförmåga och starkt engagemang av värdorganisationer.

Internationellt samarbete är en del av flaggskeppens verksamhet. Akademin främjar det internationella samarbetet på flaggskeppsområdena genom särskilda satsningar med sina amerikanska samarbetspartner. Läs mer om Akademins samarbete med amerikanska forskningsfinansiärer.

Målet med flaggskeppsprogrammet är att bidra till att skapa expertis och hållbara lösningar för framtiden, ta fram lösningar på samhällsutmaningar och främja ekonomisk tillväxt t.ex. genom nya affärsmöjligheter.

De flaggskepp som valts ut inom de två första utlysningsomgångarna pågår som bäst. I och med den tredje omgången omfattar flaggskeppsprogrammet nu tio kompetenskluster, vars bakgrundsorganisationer består av sju universitet, fem forskningsinstitut, Helsingfors universitetssjukhus och Finlands Röda Kors blodtjänst. Dessa organisationer kommer att finansiera flaggskeppen med totalt ca 500 miljoner euro. Finlands Akademis finansieringsandel för hela flaggskeppsprogrammet är drygt 100 miljoner euro. Den betydande och långsiktiga finansieringen främjar aktivt samarbete mellan de deltagande aktörerna och möjliggör utvecklingen och utvidgandet av systematisk verksamhet.

Utvidgningen av flaggskeppsprogrammet baserar sig på tilläggsmedel som beviljades Finlands Akademi i den fjärde tilläggsbudgeten 2020, av vilka 25 miljoner euro tilldelades finansieringen av nya flaggskepp. Dessutom har Akademin förberett sig på att finansiera de nya flaggskeppsprojekten med 20 miljoner euro även under kommande år.

De flaggskepp som valts ut inom de två första utlysningsomgångarna

6G Flagship

Flaggskeppet för trådlös teknik | Uleåborgs universitet

FCAI

Centret för artificiell intelligens | Aalto-universitetet, Helsingfors universitet & VTT

FinnCERES

Flaggskeppet för bioekonomi och materialforskning | Aalto-universitetet & VTT

iCAN

Flaggskeppet för digital precisionsmedicin inom cancervård | Helsingfors universitet & Helsingfors universitetssjukhus

INVEST

Flaggskeppet för forskning i ojämlikhet, interventioner och välfärdssamhället | Åbo universitet & THL

PREIN

Flaggskeppet för forskning och innovationer inom fotonik | Tammerfors universitet, Aalto-universitetet, VTT & Östra Finlands universitet

De flaggskepp som valts ut inom den tredje utlysningsomgången

ACCC

Atmosfär- och klimatkompetenscentret | Helsingfors universitet, Meteorologiska Institutet, Östra Finlands universitet & Tammerfors universitet

GeneCellNano

Gen-, cell- och nanoterapi i vården av kroniska sjukdomar | Östra Finlands universitet, Uleåborgs universitet, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet & Finlands Röda Kors blodtjänst

InFLAMES

Innovationscentret för immunsystemet som motor för medicin och ekonomisk tillväxt | Åbo universitet & Åbo Akademi

UNITE

Resiliens, nya värdenätverk och betydelsefulla erfarenheter genom interaktion mellan skogar, människor och maskiner | Östra Finlands universitet, FGI, Tammerfors universitet & Naturresursinstitutet

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?