Flaggskeppsprogrammet

Finlands Akademis flaggskeppsprogram är ett finansieringsinstrument som stöder högklassig forskning och det samhälleliga genomslag som forskningen ger upphov till. Flaggskeppen kombinerar tätt samarbete med näringslivet och samhället överlag, anpassningsförmåga och starkt engagemang av värdorganisationer.

Målet med flaggskeppsprogrammet är att bidra till att skapa expertis och hållbara lösningar för framtiden, ta fram lösningar på samhällsutmaningar och främja ekonomisk tillväxt t.ex. genom nya affärsmöjligheter.

Flaggskeppsprogrammet innehåller sammanlagt sex flaggskepp. Bland bakgrundsorganisationerna finns sex universitet, två forskningsinstitut och Helsingfors universitetssjukhus. Organisationerna finansierar flaggskeppen med totalt 320 miljoner euro under åren 2019−2022. Flaggskeppen har även fått totalt 100 miljoner euro i EU-finansiering. Finlands Akademis finansiering för flaggskeppsprogrammet uppgår till 54,5 miljoner euro. Den betydande och långsiktiga finansieringen främjar aktivt samarbete mellan de deltagande aktörerna och möjliggör utvecklingen och utvidgandet av systematisk verksamhet.

I statens tilläggsbudget fr 2020 fick Akademin dessutom 25 miljoner euro för en tredje utlysning.

 

Flaggskeppen och värdorganisationerna

6G Flagship

Flaggskeppet för trådlös teknik | Uleåborgs universitet

FCAI

Centret för artificiell intelligens | Aalto-universitetet, Helsingfors universitet & VTT

FinnCERES

Flaggskeppet för bioekonomi och materialforskning | Aalto-universitetet & VTT

iCAN

Flaggskeppet för digital precisionsmedicin inom cancervård | Helsingfors universitet & Helsingfors universitetssjukhus

INVEST

Flaggskeppet för forskning i ojämlikhet, interventioner och välfärdssamhället | Åbo universitet & THL

PREIN

Flaggskeppet för forskning och innovationer inom fotonik | Tammerfors universitet, Aalto-universitetet, VTT & Östra Finlands universitet

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?