Flaggskeppsprogrammet

Finlands Akademis flaggskeppsprogram är ett finansieringsinstrument som stöder högklassig forskning och det ekonomiska och samhälleliga genomslag som forskningen ger upphov till. Flaggskeppen kombinerar tätt samarbete med näringslivet och samhället överlag, anpassningsförmåga och starkt engagemang av värdorganisationer.

Internationellt samarbete är en del av flaggskeppens verksamhet. Akademin främjar det internationella samarbetet på flaggskeppsområdena genom särskilda satsningar med sina amerikanska samarbetspartner. Läs mer om Akademins samarbete med amerikanska forskningsfinansiärer.

Målet med flaggskeppsprogrammet är att bidra till att skapa expertis och hållbara lösningar för framtiden, ta fram lösningar på samhällsutmaningar och främja ekonomisk tillväxt t.ex. genom nya affärsmöjligheter.

Flaggskeppsprogrammet omfattar fjorton kompetenskluster, vars bakgrundsorganisationer består av nio universitet, sex forskningsinstitut, Helsingfors universitetssjukhus, Finlands Röda Kors blodtjänst och CSC - IT-centret för vetenskap. Finlands Akademis finansieringsandel för hela flaggskeppsprogrammet är nästan 300 miljoner euro.

Den betydande och långsiktiga finansieringen främjar aktivt samarbete mellan de deltagande aktörerna och möjliggör utvecklingen och utvidgandet av systematisk verksamhet.

De flaggskepp som valts ut inom de två första utlysningsomgångarna

6G Flagship

Flaggskeppet för trådlös teknik | Uleåborgs universitet

FCAI

Centret för artificiell intelligens | Aalto-universitetet, Helsingfors universitet & VTT

FinnCERES

Flaggskeppet för bioekonomi och materialforskning | Aalto-universitetet & VTT

iCAN

Flaggskeppet för digital precisionsmedicin inom cancervård | Helsingfors universitet & Helsingfors universitetssjukhus

INVEST

Flaggskeppet för forskning i ojämlikhet, interventioner och välfärdssamhället | Åbo universitet & THL

PREIN

Flaggskeppet för forskning och innovationer inom fotonik | Tammerfors universitet, Aalto-universitetet, VTT & Östra Finlands universitet

De flaggskepp som valts ut inom den tredje utlysningsomgången

ACCC

Atmosfär- och klimatkompetenscentret | Helsingfors universitet, Meteorologiska Institutet, Östra Finlands universitet & Tammerfors universitet

GeneCellNano

Gen-, cell- och nanoterapi i vården av kroniska sjukdomar | Östra Finlands universitet, Uleåborgs universitet, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet & Finlands Röda Kors blodtjänst

InFLAMES

Innovationscentret för immunsystemet som motor för medicin och ekonomisk tillväxt | Åbo universitet & Åbo Akademi

UNITE

Resiliens, nya värdenätverk och betydelsefulla erfarenheter genom interaktion mellan skogar, människor och maskiner | Östra Finlands universitet, FGI, Tammerfors universitet & Naturresursinstitutet

De flaggskepp som valts ut inom den fjärde utlysningsomgången

DIWA

Flaggskeppet för digitalt vatten | Uleåborgs universitet, Geodatacentralen, Meteorologiska institutet, Aalto-universitetet, Finlands miljöcentral & Åbo universitet

EDUCA

Flaggskeppet för utbildning för framtiden | Jyväskylä universitet, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet & Åbo universitet

FAME

Flaggskeppet för matematisk observation, bilddiagnostik och modellering | Östra Finlands universitet, Helsingfors universitet, LUT-universitetet, Jyväskylä universitet, Aalto-universitetet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet & Meteorologiska institutet

Flaggskeppet för kvantteknik

Flaggskeppet för kvantteknik | Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, CSC, Jyväskylä universitet, Tammerfors universitet, Uleåborgs universitet & VTT

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?