PREIN – flaggskeppet för forskning och innovationer inom fotonik

Ljusbaserade teknologier, dvs. fotonik, och deras applikationer spelar en nyckelroll på nästan alla livets områden. Fotonik utnyttjas inom telekommunikation, biomedicin, energi- och miljöteknik, tillverkningsteknik och konsumentprodukter.

Flaggskeppet PREIN för samman expertis och ledande aktörer inom den finländska fotoniken för att stärka forskningen inom området och utveckla och kommersialisera genombrottsteknik. Flaggskeppets mångsidiga samarbetsnätverk möjliggör en smidig överföring av forskningskunskap för att skapa innovativa produkter.

Har du frågor eller synpunkter?