ICT 2023

Finlands Akademi och Business Finland samarbetar för att genomföra forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023. Tio miljoner euro av Akademins bevillningsfullmakt för år 2021 ska användas för att förverkliga programmet.

Enligt rapporten 21 vägar till ett friktionsfritt Finland (pdf), som utarbetats av arbetsgruppen ICT 2015, är programmets syfte att förbättra kunskaperna inom databehandling och främja det vidsträckta utnyttjandet av IKT-baserade lösningar. Programmet för samman universitet, forskningsinstitut, företag och finansiärer.

En viktig del av forskningen inom IKT är internationellt samarbete. ICT 2023-programmet främjar internationellt samarbete både på EU-nivå och med USA. Läs mer om Akademins samarbete inom EU och samarbetet med USA.

Utlysningen i april 2021

Färdplanen för ICT 2023

Akademins forskningsråd för naturvetenskap och teknik har identifierat potentiella kommande forskningsämnen och -teman:

  • Digitalisation
  • Enhancing human capabilities with ICT
  • Life science informatics
  • Materials informatics
  • Networked control systems
  • Network security and privacy
  • New computational paradigms

Rapporter:

Tidigare ICT 2023-utlysningar

WiFiUS-utlysningar

Mer information

  • ledande vetenskapsrådgivare Juha Latikka, tfn 0295 335 058
  • vetenskapsrådgivare Timo Lehtinen, tfn 0295 335 054

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?