ICT 2023

Finlands Akademi och Business Finland samarbetar för att genomföra forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023. 

Enligt rapporten 21 vägar till ett friktionsfritt Finland (pdf), som utarbetats av arbetsgruppen ICT 2015, är programmets syfte att förbättra kunskaperna inom databehandling och främja det vidsträckta utnyttjandet av IKT-baserade lösningar. Programmet för samman universitet, forskningsinstitut, företag och finansiärer.

En viktig del av forskningen inom IKT är internationellt samarbete. ICT 2023-programmet främjar internationellt samarbete både på EU-nivå och med USA. Läs mer om Akademins samarbete inom EU och samarbetet med USA.

    Mer information

    • ledande vetenskapsrådgivare Juha Latikka, tfn 0295 335 058
    • vetenskapsrådgivare Timo Lehtinen, tfn 0295 335 054

    Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

    Har du frågor eller synpunkter?