ACCC – Atmosfär- och klimatkompetenscentret

Atmosfär- och klimatkompetenscentret ACCC (Atmosphere and Climate Competence Center) skapar med hjälp av forskning och forskningsdata möjligheter för Finland, Europeiska unionen och hela världen att uppnå Parisavtalets klimatmål. Flaggskeppet strävar efter att främja anpassningen till klimatförändringen genom hållbara, kostnadseffektiva och forskningsbaserade lösningar. Målet är att stävja klimatförändringen genom att öka skogarnas och markens kolbindning samt att förbättra luftkvaliteten globalt.

Ett aktivt samarbete mellan kompetenscentret och aktörer inom den offentliga och privata sektorn möjliggör en effektiv klimatpolitik och effektiva åtgärder för att begränsa och anpassa sig till klimatförändringen både nationellt och internationellt. Företagssamarbetet ger upphov till nya praktiska lösningar, såsom atmosfäriska mätinstrument samt tjänster för att analysera klimatet och luftkvaliteten. De viktigaste företagspartnerna representerar energi-, trafik-, teknologi-, livsmedels- och skogssektorerna.

  • Direktör: akademiker Markku Kulmala, Helsingfors universitet
  • Antal forskare: 450
  • Värdorganisationer: Helsingfors universitet, Meteorologiska Institutet, Östra Finlands universitet och Tammerfors universitet
  • Webbplatsen för ACCC Flagship
  • X: @ACCC_FS
  • E-postadress: acccflagship(at)helsinki.fi

Har du frågor eller synpunkter?