Vem finansieringen går till

Då Akademin beviljar ett forskningsprojekt finansiering går pengarna till forskningsplatsen, dvs. det universitet eller forskningsinstitut där forskaren eller forskargruppen i fråga arbetar.

Universitetet eller forskningsinstitutet (vi använder ofta termen forskningsorganisation) använder pengarna för att täcka forskargruppens löner och forskningskostnader. Forskningsorganisationen fakturerar de förverkligade kostnaderna från Akademin årligen.

  • Den genomsnittliga finansieringen för ett fyraårigt projekt uppgår till ca 500 000 euro. Av denna summa får forskningsorganisationen 35–40 procent för att täcka omkostnader: lokal-, informationssystems- och administrationskostnader.
  • De akademifinansierade forskarna är anställda vid det universitet eller forskningsinstitut där projektet genomförs.

Se bilden i pdf-format

Har du frågor eller synpunkter?