Utlysningar

Akademin har två stora utlysningar om året: på våren och på hösten. Dessutom öppnar vi en del andra utlysningar under årets lopp. Ansökningstiderna är bindande. Beroende på bidragsformen är det antingen forskningsprojektets ansvariga ledare eller forskningsorganisationen som fungerar som sökande.

På den här sidan publicerar vi information om öppna och kommande utlysningar.

Öppna och kommande utlysningar

För forskningsgrupper

Akademiprogrammet för utvecklingsforskning (DEVELOP2) 2023

Utlysningen öppnar 1.2.2023
Utlysningen stänger 5.4.2023 kl 16.15 finsk tid

Forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023: gränserna av informations- och kommunikationsteknik

Utlysningen öppnar 5.4.2023
Utlysningen stänger 26.4.2023 kl. 16.15 finsk tid

Forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023: säker användning av data inom hälso- och sjukvården

Utlysningen öppnar 5.4.2023
Utlysningen stänger 26.4.2023 kl. 16.15 finsk tid

Specialfinansiering för internationellt samarbete inom högpresterande beräkning 2023

Utlysningen öppnar 12.4.2023
Utlysningen stänger 10.5.2023 kl. 16.15 finsk tid

Forskningsorganisationer

Forskningsinfrastrukturer på vägvisaren 2021–2024 och internationella medlemskap

Utlysningen öppnar 5.4.2023
Utlysningen stänger 26.4.2023 kl. 16.15 finsk tid

FIRI 2023-utlysning: forskningsinfrastrukturer utanför vägvisaren

Utlysningen öppnar 5.4.2023
Utlysningen stänger 26.4.2023 kl. 16.15 finsk tid

Strategisk forskning

Fortsatt finansiering inom RSF-programmen CLIMATE och LITERACY 2022–2025 (för inbjudna sökande)

Utlysningen öppnar 9.3.2023
Utlysningen stänger 6.4.2023 kl 16.15 finsk tid

RSF program (för inbjudna sökande) - Energilösningar som en del av en rättvis grön övergång (JUST ENERGY)

Utlysningen öppnar 15.3.2023
Utlysningen stänger 3.5. kl. 16.15 finsk tid (andra steget)

RSF program (för inbjudna sökande) – Samhällslösningar för en rättvis grön övergång (JUST TRANSITION)

Utlysningen öppnar 15.3.2023
Utlysningen stänger 3.5.2023 kl. 16.15 finsk tid (andra steget)

Internationella utlysningar

Utlysning inom Sustainable Blue Economy Partnership

Utlysningen öppnar 13.2.2023
Utlysningen stänger 14.4.2023

M-ERA.NET-utlysning 2023 inom materialvetenskap och -teknik

Utlysningen öppnar 1.3.2023
Utlysningen stänger 16.5.2023

Har du frågor eller synpunkter?