Utlysningar

Akademin har två stora utlysningar om året: på våren och på vintern. Dessutom öppnar vi en del andra utlysningar under årets lopp. Ansökningstiderna är bindande. Beroende på bidragsformen är det antingen forskningsprojektets ansvariga ledare eller forskningsorganisationen som fungerar som sökande.

På den här sidan publicerar vi information om öppna och kommande utlysningar.

Öppna och kommande utlysningar

För forskare

Utlysning av medel för att inbjuda forskare från Ukraina till Finland 2024

Utlysningen öppnar 21.8.2024
Utlysningen stänger 25.9.2024 kl 16.15 finsk tid

Finansiering för mobilitetssamarbete med Japan, Tyskland eller Fastlandskina

Utlysningen öppnar 21.8.2024
Utlysningen stänger 25.9.2024 kl 16.15 finsk tid

Mobilitetsstipendium från Finland till Japan (JSPS Postdoctoral Fellowship) 2024

Utlysningen öppnar 21.8.2024
Utlysningen stänger 25.9.2024 kl 16.15 finsk tid

För forskningsgrupper

Programmet för spetsforskningsenheter 2026–2033 (utlysning i två steg)

Utlysningen öppnar 4.9.2024
Utlysningen stänger 25.9.2024 kl. 16.15 finsk tid

Strategisk forskning

Programdirektörer för strategisk forskning 2024

Utlysningen öppnar 3.6.2024
Utlysningen stänger 13.8.2024 16.15 finsk tid

RSF program (för inbjudna sökande): Vatten för välfärd, säkerhet och fred (WaWe)

Utlysningen öppnar 3.6.2024
Utlysningen stänger 29.8.2024 kl. 16.15 finsk tid (andra steget)

RSF program (för inbjudna sökande): Demokratins framtid (DEMOC)

Utlysningen öppnar 3.6.2024
Utlysningen stänger 29.8.2024 kl. 16.15 finsk tid (andra steget)

Har du frågor eller synpunkter?