Utlysningar

Öppna och kommande utlysningar

Strategisk forskning

Program för strategisk forskning: Förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar (DEMOGRAPHY)

Utlysningen öppnar 1.12.2020
Utlysningen stänger 13.1.2021 kl. 16.15 finsk tid (första steget)

Program för strategisk forskning: Förlusten av biologisk mångfald i ett miljö- och samhällsperspektiv (BIOD)

Utlysningen öppnar 1.12.2020
Utlysningen stänger 13.1.2021 kl. 16.15 finsk tid (första steget)

Program för strategisk forskning – Pandemier som utmaning för samhället (PANDEMICS)

Utlysningen öppnar 1.12.2020
Utlysningen stänger 13.1.2021 kl. 16.15 finsk tid (första steget)

Internationella utlysningar

ERA-PerMed JTC2021 utlysning för samprojekt inom individualiserad hälsa

Utlysningen öppnar 14.12.2020
Utlysningen stänger 4.3.2021

ERA-NET NEURON-utlysning 2021 om störningar i hjärnans utveckling

Utlysningen öppnar 7.1.2021
Utlysningen stänger 9.3.2021 kl. 14 CET

LEAP-RE-utlysning inom förnybar energi

Utlysningen öppnar april 2021

Pilotutlysning mellan Finlands Akademi och NIH inom flaggskeppsområden

Utlysningen öppnar 1.12.2021
Utlysningen stänger 9.4.2021 kl 16.15 finsk tid

Pilotutlysning mellan Finlands Akademi och NSF inom artificiell intelligens

Utlysningen öppnar 13.1.2021
Utlysningen stänger 9.4.2021 kl 16.15 finsk tid

ForestValue: gemensam utlysning inom skogsbaserad bioekonomi

Utlysningen öppnar 19.1.2021
Utlysningen stänger 13.4.2021 kl 13 CEST

Har du frågor eller synpunkter?

E-tjänsten (SARA) är stängd från fredag 29.1.2021 kl. 18.30 till måndag 1.2.2021 kl. 8.00.