Utlysningar

Akademin har två stora utlysningar om året: på våren och på hösten. Dessutom öppnar vi en del andra utlysningar under årets lopp. Ansökningstiderna är bindande. Beroende på bidragsformen är det antingen forskningsprojektets ansvariga ledare eller forskningsorganisationen som fungerar som sökande.

På den här sidan publicerar vi information om öppna och kommande utlysningar.

Öppna och kommande utlysningar

För forskare

Bidrag för anställning som akademiforskare 2022, alla forskningsområden

Utlysningen öppnar 25.8.2022
Utlysningen stänger 28.9.2022 kl. 16.15 finsk tid

Bidrag för anställning som klinisk forskare 2022

Utlysningen öppnar 25.8.2022
Utlysningen stänger 28.9.2022 kl 16.15 finsk tid

Mobilitetsstipendium från Finland till Taiwan 2022

Utlysningen öppnar 25.8.2002
Utlysningen stänger 28.9.2022 kl 16.15 finsk tid

Finansiering för mobilitetsseminarium med Kina (NSFC) 2022

Utlysningen öppnar 25.8.2022
Utlysningen stänger 28.9.2022 kl. 16.15 finsk tid

Finansiering för mobilitetssamarbete med Japan, Kina eller Tyskland

Utlysningen öppnar 25.8.2022
Utlysningen stänger 28.9.2022 kl 16.15 finsk tid

Mobilitetsstipendium från Finland till Japan (JSPS Postdoctoral Fellowship) 2022

Utlysningen öppnar 25.8.2022
Utlysningen stänger 28.9.2022 kl 16.15 finsk tid

För forskningsgrupper

Akademiprojektbidrag 2022, alla forskningsområden

Utlysningen öppnar 25.8.2022
Utlysningen stänger 5.10.2022 kl. 16.15 finsk tid

Undervisnings- och kulturministeriets understöd för idrottsvetenskapliga forskningsprojekt 2022

Utlysningen öppnar 31.8.2022
Utlysningen stänger 5.10.2022 kl. 16.15 finsk tid

Har du frågor eller synpunkter?