Utlysningar

Öppna och kommande utlysningar

För forskningsgrupper

Forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023: Ny artificiell intelligens-baserad teknik

Utlysningen öppnar 1.4.2021
Utlysningen stänger 28.4.2021 kl. 16.15 finsk tid

Forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023: Säkerhet och integritet i decentraliserade system

Utlysningen öppnar 1.4.2021
Utlysningen stänger 28.4.2021 kl. 16.15 finsk tid

Akademiprogram: Kritiska material i städernas cirkulära ekonomi

Utlysningen öppnar 1.4.2021
Utlysningen stänger 28.4.2021 kl. 16.15 finsk tid (preliminär ansökan), 8.9.2021 kl. 16.15 finsk tid (egentlig ansökan)

Utlysning mellan Finlands Akademi och NIH inom flaggskeppsområden

Utlysningen öppnar 16.4.2021
Utlysningen stänger 10.8.2021 kl 16.15 finsk tid

Forskningsorganisationer

FIRI 2021-utlysning: vägvisaren och internationella medlemskap

Utlysningen öppnar 1.4.2021
Utlysningen stänger 19.5.2021 kl. 16.15 finsk tid

FIRI 2021-utlysning: forskningsinfrastrukturer utanför vägvisaren

Utlysningen öppnar 1.4.2021
Utlysningen stänger 19.5.2021 kl. 16.15 finsk tid

Strategisk forskning

Strategisk forskning: Förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar (DEMOGRAPHY), inbjudna sökande

Utlysningen öppnar 10.3.2021
Utlysningen stänger 5.5.2021 kl. 16.15 finsk tid (inbjudna sökande)

Strategisk forskning: Förlusten av biologisk mångfald i ett miljö- och samhällsperspektiv (BIOD), utlysning för inbjudna sökande

Utlysningen öppnar 10.3.2021
Utlysningen stänger 5.5.2021 kl. 16.15 finsk tid (inbjudna sökande)

Strategisk forskning – Pandemier som utmaning för samhället (PANDEMICS), utlysning för inbjudna sökande

Utlysningen öppnar 10.3.2021
Utlysningen stänger 5.5.2021 kl. 16.15 finsk tid (utlysning för inbjudna sökande)

RSF:s EU-motfinansiering inom Horisont 2020

Utlysningen öppnar 1.3.2021
Utlysningen stänger 27.10.2021

Internationella utlysningar

QuantERA-utlysning 2021 inom kvantteknik

Utlysningen öppnar 12.3.2021
Utlysningen stänger 13.5.2021

Internationell T-AP-utlysning: Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World

Utlysningen öppnar 12.4.2021
Utlysningen stänger 12.7.2021 (obs. sista inlämningsdag för Intention to Submit är 14.6.2021)

Cofund M-ERA.NET 2021-utlysning inom materialforskning

Utlysningen öppnar 15.3.2021
Utlysningen stänger 15.6.2021

ERA-NET NEURON-utlysning 2021 om störningar i hjärnans utveckling - andra steget

Utlysningen öppnar 25.5.2021
Utlysningen stänger 30.6.2021 kl. 14.00 CET

Utlysning mellan Finlands Akademi och NIH inom flaggskeppsområden

Utlysningen öppnar 16.4.2021
Utlysningen stänger 10.8.2021 kl 16.15 finsk tid

Har du frågor eller synpunkter?