Utlysningar

Öppna och kommande utlysningar

För forskare

Bidrag för anställning som akademiforskare 2021, alla forskningsområden

Utlysningen öppnar 11.8.2021
Utlysningen stänger 22.9.2021 kl 16.15 finsk tid

Bidrag för anställning som forskardoktor 2021, alla forskningsområden

Utlysningen öppnar 11.8.2021
Utlysningen stänger 22.9.2021 kl 16.15 finsk tid

Bidrag för anställning som klinisk forskare

Utlysningen öppnar 11.8.2021
Utlysningen stänger 22.9.2021 kl 16.15 finsk tid

Mobilitetsstipendium från Finland till Japan, Taiwan eller Ryssland

Utlysningen öppnar 11.8.2021
Utlysningen stänger 22.9.2021 kl 16.15 finsk tid

Finansiering för mobilitetsinbjudan från Taiwan eller Ryssland till Finland

Utlysningen öppnar 11.8.2021
Utlysningen stänger 22.9.2021 kl 16.15 finsk tid

Finansiering för mobilitetsseminarier med Japan eller Kina

Utlysningen öppnar 11.8.2021
Utlysningen stänger 22.9.2021 kl 16.15 finsk tid

Finansiering för mobilitetssamarbete med Indien, Kina eller Tyskland

Utlysningen öppnar 11.8.2021
Utlysningen stänger 22.9.2021 kl 16.15 finsk tid

För forskningsgrupper

Specialfinansiering för forskning inom nyckelområden för grön och digital övergång 2021

Utlysningen öppnar 11.8.2021
Utlysningen stänger 8.9.2021 kl 16.15 finsk tid

Akademiprogram: Kritiska material i städernas cirkulära ekonomi

Utlysningen öppnar 1.4.2021
Utlysningen stänger 8.9.2021 kl. 16.15 finsk tid (egentlig ansökan)

Undervisnings- och kulturministeriets understöd för idrottsvetenskapliga forskningsprojekt

Utlysningen öppnar 25.8.2021
Utlysningen stänger 29.9.2021 kl 16.15 finsk tid

Akademiprojektsbidrag 2021, alla forskningsområden

Utlysningen öppnar 11.8.2021
Utlysningen stänger 29.9.2021 kl 16.15 finsk tid

Specialfinansiering för EuroHPC, ibruktagande av kvantdatorer och utnyttjande av högpresterande beräkning

Utlysningen öppnar 11.8 2021
Utlysningen stänger 6.10.2021 kl 16.15 finsk tid

Strategisk forskning

RSF:s EU-motfinansiering inom Horisont 2020

Utlysningen öppnar 1.3.2021
Utlysningen stänger 27.10.2021

Internationella utlysningar

Internationell T-AP-utlysning: Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World

Utlysningen öppnar 12.4.2021
Utlysningen stänger 12.7.2021 (obs. sista inlämningsdag för Intention to Submit är 14.6.2021)

ERA-NET NEURON-utlysning 2021 om störningar i hjärnans utveckling - andra steget

Utlysningen öppnar 25.5.2021
Utlysningen stänger 30.6.2021 kl. 14.00 CET

Utlysning mellan Finlands Akademi och NIH inom flaggskeppsområden

Utlysningen öppnar 16.4.2021
Utlysningen stänger 10.8.2021 kl 16.15 finsk tid

Internationell utlysning: forskningsprogrammet Solar-Driven Chemistry 2021/2022 (SDC2)

Utlysningen öppnar augusti 2021
Utlysningen stänger 29.10.2021

Förhands information:Tandem Forest Values 3 – Hållbara värdekedjor från skogens råmaterial

Utlysningen öppnar 6.10.2021
Utlysningen stänger 1.12.2021 kl 16.15 finsk tid

Har du frågor eller synpunkter?