Utlysningar

Öppna och kommande utlysningar

För forskningsgrupper

Finansiering för internationell forskarmobilitet 2020

Utlysningen öppnar 1.9.2020
Utlysningen stänger 30.10.2020 kl 16.15 finsk tid (CASS)

Programmet för spetsforskningsenheter 2022–2029 (utlysning i två steg)

Utlysningen öppnar 1.9.2020
Utlysningen stänger 28.10.2020 kl. 16.15 finsk tid (steg 1)

Strategisk forskning

RSF:s motfinansiering för Horisont 2020

Utlysningen öppnar 7 april 2020
Utlysningen stänger 27 oktober 2020 kl. 16.15 finsk tid

Har du frågor eller synpunkter?