Utlysningar

Öppna och kommande utlysningar

Strategisk forskning

Utlysning för inbjudna sökande: programdirektörer för strategisk forskning 2021

Utlysningen öppnar 17.9.2021
Utlysningen stänger 27.10.2021 kl 16.15. finsk tid

RSF:s EU-motfinansiering inom Horisont 2020

Utlysningen öppnar 1.3.2021
Utlysningen stänger 27.10.2021

Internationella utlysningar

Internationell utlysning: forskningsprogrammet Solar-Driven Chemistry 2021/2022 (SDC2)

Utlysningen öppnar 30.07.2021
Utlysningen stänger 29.10.2021

BiodivERsA – Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea

Utlysningen öppnar 1.10.2021
Utlysningen stänger 30.11.2021 kl. 15.00 CET

Tandem Forest Values 3 – Hållbara värdekedjor från skogens råmaterial

Utlysningen öppnar 6.10.2021
Utlysningen stänger 1.12.2021 kl 16.15 finsk tid OBS! E-tjänsten är avbrott 29.-30.11.2021.

Har du frågor eller synpunkter?