Styrelsen

Finlands Akademis styrelse fattar beslut om Akademins allmänna riktlinjer och syften på basis av mål som bestämts tillsammans med Undervisnings- och kulturministeriet. Styrelsen har till uppgift att samordna verksamheten av forskningsråden, rådet för strategisk forskning och kommittén för forskningens infrastrukturer. Dessutom främjar styrelsen vetenskap inom eller mellan forskningsrådens områden.

Styrelsen tilldelar forskningsråden och kommittén för forskningens infrastrukturer anslag för olika ändamål. Den fattar beslut om planerna på Akademins verksamhet och ekonomi, budgetförslaget och resultatavtalet samt godkänner bokslutet och verksamhetsberättelsen.

Utöver en ordförande omfattar styrelsen minst fem och högst sju medlemmar. Styrelsen representerar mångsidig och högklassig vetenskaplig sakkunskap.

Styrelsen tillsätts av statsrådet för tre år. Den nuvarande styrelsens mandatperiod är 1 januari 2022–31 december 2024.

Ordförande

 • ordförande: professor Johanna Myllyharju, Uleåborgs universitet
 • vise ordförande: professor Martti Kauranen, Tammerfors universitet

Medlemmar

 • processchef, inhemsk ekonomisk politik Essi Eerola, Finlands bank
 • professor Klaus Elenius, Åbo universitet
 • teknologidirektör Atte Haapalinna, Okmetic Oy
 • professor Kirsi Tirri, Helsingfors universitet

  Styrelsens möten 2024

  • 30.1.
  • 27.2.
  • 11.4.
  • 25.4.
  • 6.6.
  • 15.- pe 16.8. kokous ja yliopistovierailu
  • 19.9.
  • 7.11.
  • 12.12.

   Har du frågor eller synpunkter?