Styrelsen

Finlands Akademis styrelse fattar beslut om Akademins allmänna riktlinjer och syften på basis av mål som bestämts tillsammans med Undervisnings- och kulturministeriet. Styrelsen har till uppgift att samordna verksamheten av forskningsråden, rådet för strategisk forskning och kommittén för forskningens infrastrukturer. Dessutom främjar styrelsen vetenskap inom eller mellan forskningsrådens områden.

Styrelsen tilldelar forskningsråden och kommittén för forskningens infrastrukturer anslag för olika ändamål. Den fattar beslut om planerna på Akademins verksamhet och ekonomi, budgetförslaget och resultatavtalet samt godkänner bokslutet och verksamhetsberättelsen.

Utöver en ordförande omfattar styrelsen minst fem och högst sju medlemmar. Styrelsen representerar mångsidig och högklassig vetenskaplig sakkunskap.

Styrelsen tillsätts av statsrådet för tre år. Den nuvarande styrelsens mandatperiod är 1 januari 2019–31 december 2021.

Ordförande

  • ordförande: professor Johanna Myllyharju, Uleåborgs universitet
  • vice ordförande: professor Per Mickwitz, Lunds universitet

Medlemmar

  • Executive Vice President Tua Huomo, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
  • professor Martti Kauranen, Tammerfors universitet
  • professor Heikki Kröger, Östra Finlands universitet
  • professor Erika Löfström, Helsingfors universitet

Styrelsemöten 2020

Organisationsschema

Har du frågor eller synpunkter?