FAME – flaggskeppet för matematisk observation, bilddiagnostik och modellering

Flaggskeppet för matematisk observation, bilddiagnostik och modellering (Flagship of Advanced Mathematics for Sensing, Imaging and Modelling, FAME) är ett flervetenskapligt konsortium som utvecklar metoder inom tillämpad matematik och fysik för samhälleliga behov som medicinsk bilddiagnostik, övervakning av industriprocesser, icke-förstörande testning av strukturer och tolkning av satellitdata. Matematikens generella karaktär gör att metoder kan överföras från ett tillämpningsområde till ett annat.

Flaggskeppet bygger på toppforskning om inversproblem och har ett nära samarbete med partner inom industrin och samhället. Flaggskeppets industripartner inom hälsovård, ren teknik och hållbar miljö samarbetar med flaggskeppet för att skapa nya lösningar för deras teknologier. Dessutom dyker nya vetenskapliga frågor upp utifrån industrins behov.

Ett fokusområde för flaggskeppet är allmän vetenskapskommunikation. Forskarna kommer att utbildas i att diskutera vetenskap med allmänheten och unga människor, vilket leder till en bredare uppskattning av vetenskap och matematik i samhället. FAME stöder den ekonomiska utvecklingen i Finland genom stark industriell samverkan, utbildning av experter och innovation.

  • Direktör: professor Tanja Tarvainen, Östra Finlands universitet
  • Värdorganisationer: Östra Finlands universitet, Helsingfors universitet, LUT-universitetet, Jyväskylä universitet, Aalto-universitetet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet och Meteorologiska institutet

Har du frågor eller synpunkter?