Finlands Akademi finansierar forskningssamarbete mellan Finland och USA

16.12.2021

Finlands Akademi har beviljat 3 miljoner euro i finansiering för finländska och amerikanska forskargruppers gemensamma forskningsprojekt. Finansieringen går till sju projekt som består av åtta parter från Finland och nio parter från USA.

De finansierade projekten valdes ut i samråd med den amerikanska forskningsfinansiären National Science Foundation (NSF). Finansieringen utlystes i början av 2021. Akademins finansieringsbeslut fattades av forskningsrådet för naturvetenskap och teknik inom ramen för forskning-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023. De amerikanska parterna i projekten får finansiering från NSF.

De projekt som finansierades bedömdes vara mycket högklassiga och ha stort genomslag. Inom projekten utvecklar forskarna bland annat nya materiallösningar för utnyttjande av artificiell intelligens samt lösningar för trådlös kommunikation som baserar sig på artificiell intelligens.

”Ett mångsidigt och kontinuerligt samarbete med amerikanska finansiärer främjar i betydande grad den finländska forskningens kvalitet, genomslagskraft och förnyelse. Om det finansiella läget tillåter det strävar vi efter att fortsätta samarbetet åtminstone fram till 2023”, berättar Finlands Akademis styrelseordförande Johanna Myllyharju.

I utlysningen testades den så kallade Lead Agency-modellen, där den egentliga samarbetsansökan inlämnades inom den amerikanska finansiärens utlysning. Den finländska parten i ansökan lämnade in en parallell version av ansökan i Akademins e-tjänst. Ansökningarna bedömdes enligt den amerikanska finansiärens vanliga bedömningskriterier. Kriterierna omfattade bl.a. forskningens kvalitet och genomslag samt kvaliteten på forskningsmiljön.

Nya finansieringsmöjligheter för finsk-amerikanskt forskningssamarbete

Finlands Akademi har öppnat nya utlysningar tillsammans med de amerikanska forskningsfinansiärerna NSF och National Institutes of Health (NIH). Liksom vid tidigare gemensamma utlysningar stöder också dessa utlysningar forskningssamarbete inom områdena för Akademins flaggskeppsprogram. Utlysningarna genomförs med Lead Agency-modellen. En inspelning av infomötet om utlysningarna kan ses fram till den 22 december 2021 (på engelska).

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Anna Oravakangas
tfn 0295 335 039

Har du frågor eller synpunkter?