FinnCERES – flaggskeppet för bioekonomi och materialforskning

Flaggskeppet FinnCERES koncentrerar sig på framtidens lösningar inom bioekonomin och materialforskningen. Flaggskeppets forskare ska ta fram nya biobaserade material bl.a. av lignincellulosa för industriell produktion med siktet inställt på den internationella marknaden.

Dessa nya material kan utnyttjas mångsidigt inom olika livssektorer: kroppsnära material, hushållsartiklar, luft- och vattenreningssystem, följande generations katalysatorer, ultralätta transportmedel och energiutvinningssystem. Forskningen inom flaggskeppet bygger starkt på principerna för hållbar utveckling och forskarna hoppas att de lösningar som tas fram kommer att kunna främja tillväxt på ett hållbart sätt.

  • Direktörer: professor Monika Österberg, Aalto-universitetet
  • och forskningsprofessor Tekla Tammelin, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
  • Värdorganisationer: Aalto-universitetet och VTT
  • webbplatsen för FinnCERES
  • X: @FinnCERES
  • E-postadress: info(at)finnceres.fi

Har du frågor eller synpunkter?