Strategisk forskning – forskningsbaserad kunskap för samhällets behov

Rådet för strategisk forskning (RSF) finansierar forskning av högsta kvalitet som har stor betydelse och stort genomslag i samhället. RSF-finansierad forskning tar fram konkreta lösningar på omfattande utmaningar som kräver mångvetenskapliga infallsvinklar.

Finlands Akademi

Rådet för strategisk forskning (RSF) är ett självständigt organ vid Finlands Akademi. Finlands Akademi finansierar högklassig och ansvarsfull forskning som har stort genomslag. Akademin stöder även nyttiggörandet av forskningens resultat för samhällets bästa.

Gå till Finlands Akademis webbplats

Nya programdirektörer för RSF-program

Rådet för strategisk forskning har valt två nya programdirektörer: CLIMATE-programmets nya programdirektör är Paula Schönach, sakkunnig inom hållbar utveckling vid Aalto-universitetet. LITERACY-programmets nya programdirektör är forskningsdirektör Jarmo Viteli från Tammerfors universitet.

Evenemang

Bekanta dig med evenemang som vi och våra samarbetspartner ordnar (på finska). 
 

Kuvituskuva nuija

Policyrekommendationer

Policyrekommendationer (eng. policy briefs) erbjuder forskningsbaserad information som stöd för beslut. De strategiska forskningsprojekten producerar en stor mängd information om det finländska samhället och denna information bör förmedlas till beslutsfattarna för att den ska kunna utnyttjas till exempel i lagberedning.

Läs policyrekommendationer

Kuvituskuva ratkaisukortit

Lösningskort

Lösningskorten presenterar på ett fenomenorienterat sätt hela spektrumet av strategisk forskning. Korten erbjuder forskningsbaserade lösningar som tagits fram inom RSF-finansierade projekt. De hjälper med att hitta experter som har den senaste forskningskunskapen samt forskningsbaserade policyrekommendationer som rör aktuella samhällsfrågor.

Bekanta dig med lösningskorten

Har du frågor eller synpunkter?