Strategisk forskning – forskningsbaserad kunskap för samhällets behov

Rådet för strategisk forskning (RSF) finansierar forskning av högsta kvalitet som har stor betydelse och stort genomslag i samhället. RSF-finansierad forskning tar fram konkreta lösningar på omfattande utmaningar som kräver mångvetenskapliga infallsvinklar.

Finlands Akademi

Rådet för strategisk forskning (RSF) är ett självständigt organ vid Finlands Akademi. Finlands Akademi finansierar högklassig och ansvarsfull forskning som har stort genomslag. Akademin stöder även nyttiggörandet av forskningens resultat för samhällets bästa.

Gå till Finlands Akademis webbplats

61 ansökningar till RSF:s programutlysningar

Första steget av rådet för strategisk forsknings (RSF) utlysningar inom 2023 års program stängde den 11 januari. Till de två nya programmen för strategisk forskning inlämnades sammanlagt 61 preliminära ansökningar. Ansökningarna fördelades på följande sätt: 21 ansökningar till programmet Energilösningar som en del av en rättvis grön övergång (JUST ENERGY)och 40 ansökningar till programmet Samhällslösningar för en rättvis grön övergång (JUST TRANSITION).

Evenemang

Bekanta dig med evenemang som vi och våra samarbetspartner ordnar (på finska). 
 

Kuvituskuva nuija

Policyrekommendationer

Policyrekommendationer (eng. policy briefs) erbjuder forskningsbaserad information som stöd för beslut. De strategiska forskningsprojekten producerar en stor mängd information om det finländska samhället och denna information bör förmedlas till beslutsfattarna för att den ska kunna utnyttjas till exempel i lagberedning.

Läs policyrekommendationer

Kuvituskuva. Kuvassa näkyvät kädet käyttämässä kannettavaa tietokonetta. Teksti "Ratkaisuja tieteesta.fi"

RatkaisujaTieteesta.fi

De digitala lösningskorten på webbplatsen Ratkaisuja tieteestä (Forskning ger lösningar) erbjuder en ny väg till resultat och lösningar från projekt som finansierats av rådet för strategisk forskning. Webbplatsen hjälper beslutsfattare och -beredare att hitta de nyaste forskningsrönen, policyrekommendationer och experter.

Besök webbplatsen RatkaisujaTieteesta.fi (på finska)

Har du frågor eller synpunkter?