InFLAMES – Innovationscentret för immunsystemet som motor för medicin och ekonomisk tillväxt

Ett normalt immunförsvar är livsviktigt för hälsan. Om immunsystemet fungerar för aktivt kan det leda till autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit, MS och diabetes. Om immunsystemets funktion är nedsatt finns det risk att insjukna i cancer eller allvarliga bakterie- och virusinfektioner.

Läkemedel som modifierar immunsystemet är effektiva vid många sjukdomar, men fungerar endast för en liten del av patienterna. Därför är det viktigt att identifiera nya objekt för läkemedelsutveckling för att utveckla behandlingen av akuta och långvariga inflammatoriska sjukdomar. Flaggskeppet InFLAMES syftar till att identifiera nya läkemedelsutvecklingsobjekt och utveckla nya läkemedel tillsammans med bioteknik- och läkemedelsföretag.

Flaggskeppet ska utveckla diagnostiken så att precisionsbehandlingar kan skräddarsys individuellt. Dessutom ska flaggskeppets forskare genom nya initiativ satsa på samarbetet mellan universiteten och affärslivet, bidra till nytt företagande och stärka kommersialiseringen av uppfinningar som gjorts i laboratorier.

Har du frågor eller synpunkter?