Det här erbjuder vi

Finlands Akademi är en högt uppskattad arbetsplats bland experter inom vetenskap och forskningsadministration. Vi är en av Finlands främsta expertorganisationer i fråga om forskningspolitik och främjande av internationellt forskningssamarbete. Akademins framgång vilar på våra mångkunniga och ambitiösa experter.

Öppenhet, transparens, tillförlitlighet samt jämlikhet och likabehandling är värden som styr Akademins arbete. Ansvarsfullhet genomsyrar vår verksamhet och all den forskning vi finansierar.

Som arbetsgivare är Akademins mål en sakkunnig och välmående personal som trivs i sitt arbete. Vi erbjuder utmärkta möjligheter att utveckla sig själv och sin sakkunskap. Ständig utveckling av personalens kompetens och välmående stöder en ansvarsfull, tidsenlig och interaktiv verksamhet i samarbete med forskarsamhället och hela det omgivande samhället.

Se bilden i pdf-format

Våra lediga arbetsplatser hittar du i statens gemensamma e-tjänst för rekrytering valtiolle.fi.

Har du frågor eller synpunkter?