INVEST – flaggskeppet för forskning i ojämlikhet, interventioner och välfärdssamhället

Flaggskeppet Inequalities, Interventions and New Welfare State (INVEST) siktar till att förbättra välbefinnandet och kompetensutvecklingen hos barn, ungdomar och unga vuxna. Samtidigt ska flaggskeppet ta fram en ny modell för välfärdssamhället. Modellen ska dels vara mer jämlik, mer uppmärksam på olika livssituationer och mer proaktiv än den befintliga modellen, dels också socialt och ekonomiskt hållbar.

Dessa mål uppnås genom utforskning av hinder mot välbefinnande och kompetensutveckling hos barn och unga i olika livsfaser, genom identifiering av brister i stödinstrument och -tjänster samt genom utveckling och utvärdering av evidensbaserade interventioner för att undanröja dessa brister.

Har du frågor eller synpunkter?