Hantera finansiering

Den här sidan innehåller sammandrag av anvisningar för de forskare och forskningsplatser som beviljats finansiering.

De villkor och anvisningar som gäller medelsanvändningen samt de ändringar som kan göras i finansieringsbesluten beskrivs i detalj i dokumentet Finlands Akademis finansieringsvillkor (pdf).

De finansieringsvillkor som gällde då finansieringsbeslutet fattades sänds till sökanden som bilaga till beslutet. I arkivet nedan finns tidigare finansieringsvillkor.

Har du frågor eller synpunkter?