Hantera finansiering

Den här sidan innehåller sammandrag av anvisningar för akademifinansierade forskare och forskningsplatser.

De villkor och anvisningar som gäller medelsanvändningen samt de ändringar som kan göras i finansieringsbesluten beskrivs i detalj i dokumentet Finlands Akademis finansieringsvillkor (pdf). Läs också sammandraget om vad som är nytt (pdf) i den senaste versionen av finansieringsvillkoren.

De finansieringsvillkor som gällde då finansieringsbeslutet fattades sänds till sökanden som en bilaga till beslutet. I arkivet nedan finns tidigare finansieringsvillkor.

Information till Finlands Akademis bidragsmottagare och sökande om effekterna av coronaviruspandemin.

Har du frågor eller synpunkter?