Ask and Apply

Ask & Apply

Uppgifter om de följande Ask & Apply -webbinarierna kommer att läggas ut på den här sidan närmare nästa ansökningsomgång (bidrag för anställning som akademiforskare, akademiprojektbidrag).

Kontaktpersoner

  • vetenskapsrådgivare Sonja Kuosmanen, tfn 0295 335 025
  • vetenskapsråd Tiina Petänen, tfn 0295 335 091

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?