Ask and Apply

Ask & Apply

År 2020 ordnas ingen Ask & Apply campusturné, utan i stället kommer vi att presentera septemberutlysningen virtuellt, genom webbinarier.

Under höstens lopp ska vi ordna en serie webbinarier med olika teman. Varje webbinarium inleds med en presentation på 10–15 minuter. Efter presentationerna finns det gott om tid för frågor. Webbinarierna är öppna för alla (dvs. de är inte campusspecifika) och kan ses under två veckors tid.

Temana för Ask & Apply-webbinarierna

Har du frågor eller synpunkter?