Ask and Apply

Ask & Apply

År 2021 ordnas ingen Ask & Apply campusturné, utan i stället kommer vi att presentera septemberutlysningen genom webbinarier.

Ask & Apply-webbinarier om septemberutlysningen 2021

Under sommaren och hösten kommer vi att ordna webbinarier med olika teman som gäller septemberutlysningen. Varje webbinarium innehåller en presentation på 10–15 minuter. Efter presentationerna finns det gott om tid för frågor. Webbinarierna är öppna för alla och kan ses under två veckors tid.

Webbinarierna går på engelska och kräver inte förhandsanmälan.

Webbinarier i juni

Webbinarier i augusti–september

 • Tisdag 24.8 kl. 13.00–14.00:
  En bra ansökan och forskningsplanens struktur
 • Torsdag 26.8 kl. 13.00–14.00:
  Så här bedöms ansökan
 • Torsdag 9.9 kl. 13.00–14.00:
  Så här fattas finansieringsbesluten, ställ frågor till forskningsråden
 • Fredag 10.9 kl. 13.00–14.00: Ask Me Anything – Fråga vad du vill, våra vetenskapsrådgivare svarar

Kontaktpersoner

 • vetenskapsrådgivare Satu Huuha-Cissokho, tfn 0295 335 075
 • vetenskapsråd Tiina Petänen, tfn 0295 335 091

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?