Ask and Apply

Ask & Apply

Ask & Apply-infomötena om höstutlysningen ordnas som webbinarier.

Ask & Apply-webbinarierna 2022

Under sommaren och hösten kommer vi att ordna webbinarier med olika teman som gäller höstutlysningen. I varje webbinarium ingår en presentation på 10–15 minuter. Frågor kan ställas efter presentationerna. Webbinarierna är öppna för alla och kan ses i minst två veckor.

Webbinarierna går på engelska och kräver inte förhandsanmälan.

Webbinarier i juni

Webbinarier i augusti–september

Kontaktpersoner

  • vetenskapsrådgivare Sonja Kuosmanen, tfn 0295 335 025
  • vetenskapsråd Tiina Petänen, tfn 0295 335 091

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?