Vetenskapens tillstånd

Finlands Akademi utvärderar vetenskapens tillstånd i Finland för att producera material som stöder landets högskolor och forskningsinstitut i deras utvecklingsarbete samt stärker kunskapsbasen för forskningspolitiken. Aktivt samarbete med och deltagande av intressegrupper spelar en viktig roll under utvärderingsprocessen, vid beredningen av material och då resultaten utnyttjas.

Inom ramen för utvärderingen publicerar vi regelbundet statistiska och bibliometriska analyser om forskningspersonal och forskningsfinansiering, publiceringsverksamhet, vetenskapligt genomslag och sampublicering. Analyserna görs på landsnivå samt efter disciplin och organisation. I utvärderingsarbetet ingår även fördjupade tematiska analyser.

Vi har utvärderat vetenskapens tillstånd allt sedan slutet av 1990-talet, sedan 2012 med två års mellanrum. Den senaste rapporten publicerades 2018. Avsikten är att i fortsättningen publicera material årligen.

Mer information

  • ledande vetenskapsrådgivare Otto Auranen, tfn 0295 335 141
  • ledande vetenskapsrådgivare Jussi Alho, tfn 0295 335 009

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?