Vetenskapens tillstånd

Målet med Finlands Akademis utvärdering av vetenskapens tillstånd är att producera material som stöder högskolornas och forskningsinstitutens eget utvecklingsarbete och stärker det kunskapsunderlag som aktörerna inom vetenskapspolitiken har tillgång till. I Vetenskapens tillstånd publiceras regelbundet statistiska och bibliometriska granskningar av forskningsfinansieringen och dess personal samt publikationsverksamheten. Dessutom publiceras tematiska analyser.

Nyaste statistiken om vetenskapens tillstånd

I den senaste statistiken över vetenskapens tillstånd granskas forskningsfinansieringen och -personalen samt den vetenskapliga publikationsverksamheten. De grundläggande perspektiven i analyserna grundar sig på forskningssektorer och de viktigaste vetenskapliga disciplinerna. För forskningsfinansieringens och den vetenskapliga publikationsverksamhetens del jämförs dessutom Finland med centrala jämförbara länder.

Statistiken på denna sida publicerades i juni 2024. Nästa statistik kommer att publiceras 2025.

Tidigare publikationer:

Mer information

  • ledande vetenskapsrådgivare Otto Auranen, tfn 0295 335 141, tietoaineistot(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?