Vetenskapens tillstånd

Målet med Finlands Akademis utvärdering av vetenskapens tillstånd är att producera material som stöder högskolornas och forskningsinstitutens eget utvecklingsarbete och stärker det kunskapsunderlag som aktörerna inom vetenskapspolitiken har tillgång till. I Vetenskapens tillstånd publiceras regelbundet statistiska och bibliometriska granskningar av forskningsfinansieringen och dess personal samt publikationsverksamheten. Dessutom publiceras tematiska analyser.

Den nyaste statistik över vetenskapens tillstånd

Den nyaste statistiken över vetenskapens tillstånd granskar forskningsfinansieringen och -personalen samt den vetenskapliga publikationsverksamheten. Grundläggande aspekter i granskningarna är forskningssektorerna och de enskilda forskningsorganisationerna samt vetenskapsområdena. Dessutom jämförs Finland med de viktigaste jämförelseländerna när det gäller forskningsfinansiering och vetenskaplig publikationsverksamhet.

Statistik över vetenskapens tillstånd publiceras nästa gång 2023.

Kompletterande material

Vetenskapliga undergrupper som använts i översikten:

Läs också

Tidigare publikationer:

Mer information

  • ledande vetenskapsrådgivare Laura Taajamaa, tfn 0295 335 027
  • ledande vetenskapsrådgivare Otto Auranen, tfn 0295 335 141

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn (at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?