Finlands Akademi

Vi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning.

Akademiker

Kari Alitalo och Kaisa Häkkinen är nya akademiker inom vetenskap. Republikens president Sauli Niinistö tilldelade dem akademikers titel vid presidentföredragningen den 27 november.

Öppna och kommande utlysningar

Program för strategisk forskning: Förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar (DEMOGRAPHY)

Utlysningen öppnar 1.12.2020
Utlysningen stänger 13.1.2021 kl. 16.15 finsk tid (första steget)

Program för strategisk forskning: Förlusten av biologisk mångfald i ett miljö- och samhällsperspektiv (BIOD)

Utlysningen öppnar 1.12.2020
Utlysningen stänger 13.1.2021 kl. 16.15 finsk tid (första steget)

Program för strategisk forskning – Pandemier som utmaning för samhället (PANDEMICS)

Utlysningen öppnar 1.12.2020
Utlysningen stänger 13.1.2021 kl. 16.15 finsk tid (första steget)

ERA-PerMed JTC2021 utlysning för samprojekt inom individualiserad hälsa

Utlysningen öppnar 14.12.2020
Utlysningen stänger 4.3.2021

ERA-NET NEURON-utlysning 2021 om störningar i hjärnans utveckling

Utlysningen öppnar 7.1.2021
Utlysningen stänger 9.3.2021 kl. 14 CET

Pilotutlysning mellan Finlands Akademi och NIH inom flaggskeppsområden

Utlysningen öppnar 1.12.2021
Utlysningen stänger 9.4.2021 kl 16.15 finsk tid
Visa alla

Evenemang

Bekanta dig med evenemang som vi och våra samarbetspartner ordnar (på finska).

Kuvituskuva strategisen tutkimuksen logo

Strategisk forskning

Rådet för strategisk forskning (RSF) är ett självständigt organ vid Finlands Akademi som finansierar forskning av högsta kvalitet som har stor betydelse för samhället. RSF-finansierad forskning tar fram konkreta lösningar på omfattande utmaningar som kräver mångvetenskapliga infallsvinklar.

Läs mer

Tietysti.fi kuvituskuva silmä

Tietysti.fi

Tietysti.fi är en populärvetenskaplig webbplats som berättar om den forskning som Finlands Akademi finansierar samt om vetenskap och forskning i allmänhet.

Läs mer (på finska)

Har du frågor eller synpunkter?

E-tjänsten (SARA) är stängd från fredag 29.1.2021 kl. 18.30 till måndag 1.2.2021 kl. 8.00.