Finlands Akademi

Vi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning.

Heli Jantunen, Martti Koskenniemi och Merja Penttilä blir akademiker inom vetenskap

Titeln akademiker inom vetenskap förlänas av republikens president på framställning av Finlands Akademi.

Öppna och kommande utlysningar

Utlysning av medel för att inbjuda forskare från Ukraina till Finland 2023

Utlysningen öppnar 1.2.2023
Utlysningen stänger 28.2.2023

Akademiprogrammet för utvecklingsforskning (DEVELOP2) 2023

Utlysningen öppnar 1.2.2023
Utlysningen stänger 5.4.2023 kl 16.15 finsk tid

Utlysning inom Sustainable Blue Economy Partnership

Utlysningen öppnar 13.2.2023
Utlysningen stänger 14.4.2023
Visa alla

Evenemang

Bekanta dig med evenemang som vi och våra samarbetspartner ordnar (på finska).

Akatemian yleiskuva

Anvisningar om coronapandemins effekter

Här kan du läsa våra uppdaterade anvisningar om coronapandemins konsekvenser för bidragsmottagare och sökande.

Läs mer

Kuvituskuva strategisen tutkimuksen logo

Strategisk forskning

Rådet för strategisk forskning (RSF) är ett självständigt organ vid Finlands Akademi som finansierar forskning av högsta kvalitet som har stor betydelse för samhället. RSF-finansierad forskning tar fram konkreta lösningar på omfattande utmaningar som kräver mångvetenskapliga infallsvinklar.

Läs mer

Tietysti.fi kuvituskuva silmä

Tietysti.fi

Tietysti.fi är en populärvetenskaplig webbplats som berättar om den forskning som Finlands Akademi finansierar samt om vetenskap och forskning i allmänhet.

Läs mer (på finska)

Har du frågor eller synpunkter?