Finlands Akademi

Vi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning.

Öppna och kommande utlysningar

Utlysning för inbjudna sökande: programdirektörer för strategisk forskning 2022

Utlysningen öppnar 29.9.2022
Utlysningen stänger 14.11.2022 kl. 16.15 finsk tid

NOS-HS-utlysning: projektbidrag för unga forskare

Utlysningen öppnar august 2022
Utlysningen stänger 15.11.2022 kl. 13.00 CET

NordForsk: Welfare among Children and Young People in the Post-Pandemic Nordics

Utlysningen öppnar 16.9.2022
Utlysningen stänger 8.12.2022
Visa alla

Evenemang

Bekanta dig med evenemang som vi och våra samarbetspartner ordnar (på finska).

Akatemian yleiskuva

Akademiforskarreformen

Finlands Akademi fastställde grunderna för beslut om den nya akademiforskarfinansieringen.

Läs mer

Akatemian yleiskuva

Anvisningar om coronapandemins effekter

Här kan du läsa våra uppdaterade anvisningar om coronapandemins konsekvenser för bidragsmottagare och sökande.

Läs mer

Kuvituskuva strategisen tutkimuksen logo

Strategisk forskning

Rådet för strategisk forskning (RSF) är ett självständigt organ vid Finlands Akademi som finansierar forskning av högsta kvalitet som har stor betydelse för samhället. RSF-finansierad forskning tar fram konkreta lösningar på omfattande utmaningar som kräver mångvetenskapliga infallsvinklar.

Läs mer

Tietysti.fi kuvituskuva silmä

Tietysti.fi

Tietysti.fi är en populärvetenskaplig webbplats som berättar om den forskning som Finlands Akademi finansierar samt om vetenskap och forskning i allmänhet.

Läs mer (på finska)

Har du frågor eller synpunkter?