Finlands Akademi

Vi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning.

Öppna och kommande utlysningar

Utlysning mellan Finlands Akademi och NIH inom flaggskeppsområden

Utlysningen öppnar 16.4.2021
Utlysningen stänger 10.8.2021 kl 16.15 finsk tid

Utlysning för inbjudna sökande: programdirektörer för strategisk forskning 2021

Utlysningen öppnar 17.9.2021
Utlysningen stänger 27.10.2021 kl 16.15. finsk tid

RSF:s EU-motfinansiering inom Horisont 2020

Utlysningen öppnar 1.3.2021
Utlysningen stänger 27.10.2021

Internationell utlysning: forskningsprogrammet Solar-Driven Chemistry 2021/2022 (SDC2)

Utlysningen öppnar 30.07.2021
Utlysningen stänger 29.10.2021

BiodivERsA – Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea

Utlysningen öppnar 1.10.2021
Utlysningen stänger 30.11.2021 kl. 15.00 CET

Tandem Forest Values 3 – Hållbara värdekedjor från skogens råmaterial

Utlysningen öppnar 6.10.2021
Utlysningen stänger 1.12.2021 kl 16.15 finsk tid OBS! E-tjänsten är avbrott 29.-30.11.2021.
Visa alla

Evenemang

Bekanta dig med evenemang som vi och våra samarbetspartner ordnar (på finska).

Akatemian yleiskuva

Anvisningar om coronapandemins effekter

Här kan du läsa våra uppdaterade anvisningar om coronapandemins konsekvenser för bidragsmottagare och sökande.

Läs mer

Kuvituskuva strategisen tutkimuksen logo

Strategisk forskning

Rådet för strategisk forskning (RSF) är ett självständigt organ vid Finlands Akademi som finansierar forskning av högsta kvalitet som har stor betydelse för samhället. RSF-finansierad forskning tar fram konkreta lösningar på omfattande utmaningar som kräver mångvetenskapliga infallsvinklar.

Läs mer

Tietysti.fi kuvituskuva silmä

Tietysti.fi

Tietysti.fi är en populärvetenskaplig webbplats som berättar om den forskning som Finlands Akademi finansierar samt om vetenskap och forskning i allmänhet.

Läs mer (på finska)

Tutkitun tiedon teemavuosi

Temaåret för forskningsbaserad kunskap 2021

Temaåret för forskningsbaserad kunskap genomförs av Undervisnings- och kulturministeriet, Finlands Akademi och Vetenskapliga samfundens delegation i syfte att göra den forskningsbaserade kunskapen allt synligare och tillgängligare samt att intensifiera samarbetet mellan aktörer som arbetar med forskningsbaserad kunskap.

Läs mera

Har du frågor eller synpunkter?