Finlands Akademi

Vi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning.

Vinterutlysningens panelstruktur är färdig – ändringar även i bedömningen

Finlands Akademi har publicerat den slutliga panelstrukturen med beskrivningar av de enskilda bedömningspanelerna för vinterutlysningen 2024. Panelstrukturen är en del av en reform som medför ändringar i Akademins utlysningstidtabeller, bedömningen av ansökningar och responsen till sökande.

Öppna och kommande utlysningar

Water4All-utlysning 2023: akvatiska ekosystemtjänster

Utlysningen öppnar 12.9.2023
Utlysningen stänger 13.11.2023

COST - utlysning

Utlysningen stänger 25.10.2023 kl 12 CET
Visa alla

Evenemang

Bekanta dig med evenemang som vi och våra samarbetspartner ordnar (på finska).

Kuvituskuva strategisen tutkimuksen logo

Strategisk forskning

Rådet för strategisk forskning (RSF) är ett självständigt organ vid Finlands Akademi som finansierar forskning av högsta kvalitet som har stor betydelse för samhället. RSF-finansierad forskning tar fram konkreta lösningar på omfattande utmaningar som kräver mångvetenskapliga infallsvinklar.

Läs mer

Tietysti.fi

Tietysti.fi

Tietysti.fi är en populärvetenskaplig webbplats som berättar om den forskning som Finlands Akademi finansierar samt om vetenskap och forskning i allmänhet.

Läs mer (på finska)

Har du frågor eller synpunkter?