Finlands Akademi

Vi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning.

Öppna och kommande utlysningar

Programdirektörer för strategisk forskning 2024

Utlysningen öppnar 3.6.2024
Utlysningen stänger 13.8.2024 16.15 finsk tid

RSF program (för inbjudna sökande): Vatten för välfärd, säkerhet och fred (WaWe)

Utlysningen öppnar 3.6.2024
Utlysningen stänger 29.8.2024 kl. 16.15 finsk tid (andra steget)

RSF program (för inbjudna sökande): Demokratins framtid (DEMOC)

Utlysningen öppnar 3.6.2024
Utlysningen stänger 29.8.2024 kl. 16.15 finsk tid (andra steget)

Utlysning av medel för att inbjuda forskare från Ukraina till Finland 2024

Utlysningen öppnar 21.8.2024
Utlysningen stänger 25.9.2024 kl 16.15 finsk tid

Finansiering för mobilitetssamarbete med Japan, Tyskland eller Fastlandskina

Utlysningen öppnar 21.8.2024
Utlysningen stänger 25.9.2024 kl 16.15 finsk tid

Mobilitetsstipendium från Finland till Japan (JSPS Postdoctoral Fellowship) 2024

Utlysningen öppnar 21.8.2024
Utlysningen stänger 25.9.2024 kl 16.15 finsk tid

Programmet för spetsforskningsenheter 2026–2033 (utlysning i två steg)

Utlysningen öppnar 4.9.2024
Utlysningen stänger 25.9.2024 kl. 16.15 finsk tid
Visa alla

Evenemang

Bekanta dig med evenemang som vi och våra samarbetspartner ordnar (på finska).

Kuvituskuva strategisen tutkimuksen logo

Strategisk forskning

Rådet för strategisk forskning (RSF) är ett självständigt organ vid Finlands Akademi som finansierar forskning av högsta kvalitet som har stor betydelse för samhället. RSF-finansierad forskning tar fram konkreta lösningar på omfattande utmaningar som kräver mångvetenskapliga infallsvinklar.

Läs mer

Tietysti.fi

Tietysti.fi

Tietysti.fi är en populärvetenskaplig webbplats som berättar om den forskning som Finlands Akademi finansierar samt om vetenskap och forskning i allmänhet.

Läs mer (på finska)

Har du frågor eller synpunkter?