Finlands Akademi

Vi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning.

Finlands Akademis akademipris till Riikka Puhakka och Ville Vuorinen

Riikka Puhakka, som undersöker naturens effekter på ungdomars välbefinnande och hälsa, och Ville Vuorinen, som studerar fysiken hos luft- och vätskeflöden, belönas för exceptionell vetenskaplig djärvhet och kreativitet och för sitt arbete för att främja vetenskapens genomslag i samhället.

Öppna och kommande utlysningar

Internationella forskningsinfrastrukturer där Finland är medlem, utlysning för inbjudna sökande 2023

Utlysningen öppnar 9.5.2023
Utlysningen stänger 8.6.2023 kl 16.15 finsk tid

HERA-utlysning: Crisis – Perspectives from the Humanities

Utlysningen öppnar 26.5.2023
Utlysningen stänger 21.9.2023 kl. 14.00 CET
Visa alla

Evenemang

Bekanta dig med evenemang som vi och våra samarbetspartner ordnar (på finska).

Kuvituskuva strategisen tutkimuksen logo

Strategisk forskning

Rådet för strategisk forskning (RSF) är ett självständigt organ vid Finlands Akademi som finansierar forskning av högsta kvalitet som har stor betydelse för samhället. RSF-finansierad forskning tar fram konkreta lösningar på omfattande utmaningar som kräver mångvetenskapliga infallsvinklar.

Läs mer

Tietysti.fi kuvituskuva silmä

Tietysti.fi

Tietysti.fi är en populärvetenskaplig webbplats som berättar om den forskning som Finlands Akademi finansierar samt om vetenskap och forskning i allmänhet.

Läs mer (på finska)

Har du frågor eller synpunkter?