Finlands Akademi

Vi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning.

Pressmeddelanden om finansieringsbeslut

Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik har fattat beslut om nya forskardoktorer och akademiforskare.

Öppna och kommande utlysningar

Förhandsinformation: NOS-HS öppnar workshoputlysning

Utlysningen öppnar 1.3.2022
Utlysningen stänger 28.4.2022

Utlysning för inbjudna sökande: programdirektörer för programmen för strategisk forskning FOOD och STEER

Utlysningen öppnar 19.4.2022
Utlysningen stänger 18.5.2022 kl. 16.15 finsk tid (förlängd ansökningstid)
Visa alla

Evenemang

Bekanta dig med evenemang som vi och våra samarbetspartner ordnar (på finska).

Akatemian yleiskuva

Akademiforskarreformen

Finlands Akademi fastställde grunderna för beslut om den nya akademiforskarfinansieringen.

Läs mer

Akatemian yleiskuva

Anvisningar om coronapandemins effekter

Här kan du läsa våra uppdaterade anvisningar om coronapandemins konsekvenser för bidragsmottagare och sökande.

Läs mer

Kuvituskuva strategisen tutkimuksen logo

Strategisk forskning

Rådet för strategisk forskning (RSF) är ett självständigt organ vid Finlands Akademi som finansierar forskning av högsta kvalitet som har stor betydelse för samhället. RSF-finansierad forskning tar fram konkreta lösningar på omfattande utmaningar som kräver mångvetenskapliga infallsvinklar.

Läs mer

Tietysti.fi kuvituskuva silmä

Tietysti.fi

Tietysti.fi är en populärvetenskaplig webbplats som berättar om den forskning som Finlands Akademi finansierar samt om vetenskap och forskning i allmänhet.

Läs mer (på finska)

Har du frågor eller synpunkter?