Finlands Akademi

Vi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning.

Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö fattade första stegets beslut om septemberutlysningen 2020

Besluten om ansökningar som inlämnades i Finlands Akademis septemberutlysning 2020 fattas i två steg. Den stegvisa processen gäller ansökningar om akademiprojektsbidrag samt bidrag för anställning som akademiforskare, forskardoktor eller klinisk forskare. Målet med det stegvisa beslutsfattandet är att påskynda behandlingstiderna för de ansökningar som utifrån referentgranskningen inte har möjlighet att finansieras.

Öppna och kommande utlysningar

Forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023: Ny artificiell intelligens-baserad teknik

Utlysningen öppnar 1.4.2021
Utlysningen stänger 28.4.2021 kl. 16.15 finsk tid

Forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023: Säkerhet och integritet i decentraliserade system

Utlysningen öppnar 1.4.2021
Utlysningen stänger 28.4.2021 kl. 16.15 finsk tid

Akademiprogram: Kritiska material i städernas cirkulära ekonomi

Utlysningen öppnar 1.4.2021
Utlysningen stänger 28.4.2021 kl. 16.15 finsk tid (preliminär ansökan), 8.9.2021 kl. 16.15 finsk tid (egentlig ansökan)

Strategisk forskning: Förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar (DEMOGRAPHY), inbjudna sökande

Utlysningen öppnar 10.3.2021
Utlysningen stänger 5.5.2021 kl. 16.15 finsk tid (inbjudna sökande)

FIRI 2021-utlysning: vägvisaren och internationella medlemskap

Utlysningen öppnar 1.4.2021
Utlysningen stänger 19.5.2021 kl. 16.15 finsk tid

FIRI 2021-utlysning: forskningsinfrastrukturer utanför vägvisaren

Utlysningen öppnar 1.4.2021
Utlysningen stänger 19.5.2021 kl. 16.15 finsk tid

Utlysning mellan Finlands Akademi och NIH inom flaggskeppsområden

Utlysningen öppnar 16.4.2021
Utlysningen stänger 10.8.2021 kl 16.15 finsk tid
Visa alla

Evenemang

Bekanta dig med evenemang som vi och våra samarbetspartner ordnar (på finska).

Kuvituskuva strategisen tutkimuksen logo

Strategisk forskning

Rådet för strategisk forskning (RSF) är ett självständigt organ vid Finlands Akademi som finansierar forskning av högsta kvalitet som har stor betydelse för samhället. RSF-finansierad forskning tar fram konkreta lösningar på omfattande utmaningar som kräver mångvetenskapliga infallsvinklar.

Läs mer

Tietysti.fi kuvituskuva silmä

Tietysti.fi

Tietysti.fi är en populärvetenskaplig webbplats som berättar om den forskning som Finlands Akademi finansierar samt om vetenskap och forskning i allmänhet.

Läs mer (på finska)

Tutkitun tiedon teemavuosi

Temaåret för forskningsbaserad kunskap 2021

Temaåret för forskningsbaserad kunskap genomförs av Undervisnings- och kulturministeriet, Finlands Akademi och Vetenskapliga samfundens delegation i syfte att göra den forskningsbaserade kunskapen allt synligare och tillgängligare samt att intensifiera samarbetet mellan aktörer som arbetar med forskningsbaserad kunskap.

Läs mera

Har du frågor eller synpunkter?