Finlands Akademi

Vi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning.

Drygt 4 000 ansökningar till Finlands Akademis utlysningar i september

Finansieringsbesluten om specialutlysningarna fattas i slutet av 2020 och i januari 2021. Finansieringsbesluten om de andra utlysningarna fattas i april–juni 2021.

Öppna och kommande utlysningar

Finansiering för internationell forskarmobilitet 2020

Utlysningen öppnar 1.9.2020
Utlysningen stänger 30.10.2020 kl 16.15 finsk tid (CASS)
Visa alla

Evenemang

Bekanta dig med evenemang som vi och våra samarbetspartner ordnar (på finska).

Kuvituskuva strategisen tutkimuksen logo

Strategisk forskning

Rådet för strategisk forskning (RSF) är ett självständigt organ vid Finlands Akademi som finansierar forskning av högsta kvalitet som har stor betydelse för samhället. RSF-finansierad forskning tar fram konkreta lösningar på omfattande utmaningar som kräver mångvetenskapliga infallsvinklar.

Läs mer

Tietysti.fi kuvituskuva silmä

Tietysti.fi

Tietysti.fi är en populärvetenskaplig webbplats som berättar om den forskning som Finlands Akademi finansierar samt om vetenskap och forskning i allmänhet.

Läs mer (på finska)

Har du frågor eller synpunkter?