Två första kompetensklustren valda till Finlands Akademis flaggskeppsprogram

18.4.2018

Finlands Akademi har idag valt de två första kompetensklustren som kommer att finansieras inom det nya flaggskeppsprogrammet. De två klustren är: CERES – Competence Centre for the Materials Bioeconomy: A Flagship for our Sustainable Future (Aalto-universitetet, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab) och 6Genesis – 6G-Enabled Wireless Smart Society & Ecosystem (Uleåborgs universitet).

Flaggskeppsprogrammet ska senare kompletteras med nya kluster genom en andra utlysning som öppnas i vår.

Målet med flaggskeppsprogrammet är att föra samman högklassig kompetens från olika områden i konkurrenskraftiga forskningskluster. Med deras hjälp ska den finländska forskningens kvalitet ytterligare höjas och dess genomslag förbättras. Beslutet att lansera ett flaggskeppsprogram fattades av statsrådet i samband med regeringsprogrammets halvtidsgranskning. Programmets finansieringsbudget är sammanlagt 50 miljoner euro.

Programmets första utlysning genomfördes i två steg. Andra stegets ansökningar bedömdes av två internationella expertpaneler, varav den ena bedömde ansökningarnas vetenskapliga kvalitet och den andra forskningens genomslagskraft. Det inlämnades 15 ansökningar, varav åtta gick vidare till det andra steget. Finansieringsbesluten fattades av sektionen för flaggskeppsprogrammet. Besluten grundade sig på expertutlåtandena om ansökningarna och sektionens omdöme om att de valda klustren bäst genomför flaggskeppsprogrammets mål.

De två klustren, dvs. flaggskeppen, för samman högklassig forskning, genomslag som stöder ekonomisk tillväxt eller samhället överlag, tätt samarbete med relevanta samarbetspartner, anpassningsförmåga och starkt engagemang av värdorganisationer. Värdorganisationernas starka förbindelse framgår även av en betydande och ökande satsning på flaggskeppsverksamheten.

”Flaggskeppen bedriver forskning på högsta nivå, de bidrar till vetenskapens förnyelse och de samarbetar tätt med aktörer från ett brett spektrum av verksamhetsområden. De tar ett modigt och innovativt grepp om verksamhetens utveckling och skapar på så vis en gedigen grund för forskningsbaserad ekonomisk tillväxt och utvecklingen av många andra samhällsfunktioner”, säger professor Heikki Ruskoaho, ordförande för Finlands Akademis styrelse.

Flaggskeppet 6Genesis är inriktat på utvecklingen av trådlös teknik och det undersöker införandet av 5G-standarden och utvecklingen av 6G-standarden. Forskarna ska stötta fram 5G-standarden till kommersialiseringsfasen med omfattande europeiska pilotprojekt som utförs med hjälp av ett testnätverk. De ska också utveckla grundläggande 6G-lösningar för trådlös teknik och distribuerad och smart databehandling samt för de nya tillämpningar som dessa möjliggör. Förutom kommunikationen mellan människor ska forskarna vid flaggskeppet också forska kring datakommunikationen mellan apparater, processer och ting. Därmed kan man också bidra till att skapa ett långt automatiserat, smart samhälle som i framtiden kommer att visa sig inom alla livsområden.

Flaggskeppet CERES koncentrerar sig på framtidens lösningar inom bioekonomin och materialforskningen. Flaggskeppets forskare ska ta fram nya biobaserade material bl.a. av lignincellulosa för industriell produktion med siktet inställt på den internationella marknaden. Dessa nya material kan utnyttjas mångsidigt inom olika livssektorer: kroppsnära material, hushållsartiklar, luft- och vattenreningssystem, nästa generations katalysatorer, ultralätta transportmedel och energiutvinningssystem. Forskningen inom flaggskeppet bygger starkt på principerna för hållbar utveckling och forskarna hoppas att de lösningar som tas fram kommer att kunna främja tillväxt på ett hållbart sätt.

Om flaggskeppsprogrammet

Målet med Finlands Akademis flaggskeppsprogram är att föra samman högklassig kompetens från olika områden i konkurrenskraftiga forskningskluster, s.k. flaggskepp. Med deras hjälp ska den finländska forskningens kvalitet ytterligare höjas och dess genomslag förbättras. Ett flaggskepp är en stark och mångsidig helhet som består av flera forskningsgrupper med forskare från olika karriärfaser och bakgrunder. Det är ett högklassigt kompetenskluster som arbetar flexibelt och med stort genomslag genom flera olika samtidiga projekt och aktiviteter. Under sin finansieringsperiod utvecklas flaggskeppen kraftigt så att de samtidigt anpassar sin egen verksamhet genom systematisk förnyelse och utvidgning.

Mer information

  • läs mer om flaggskeppsprogrammet

  • professor Heikki Ruskoaho, ordförande för Finlands Akademis styrelse och sektionen för flaggskeppsprogrammet, tfn 050 448 0772, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi
  • överdirektör för forskning Riitta Maijala, Finlands Akademi, tfn 0295 335 002, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • ledande vetenskapsrådgivare Maiju Gyran, Finlands Akademi, tfn 0295 335 015, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?