Finlands Akademi valde fyra nya flaggskepp

8.1.2019

Finlands Akademi har valt fyra nya kompetenskluster som ska finansieras inom flaggskeppsprogrammet. Det innebär att flaggskeppsprogrammet innehåller sammanlagt sex flaggskepp och att programmet nu är färdigt. Bland bakgrundsorganisationerna finns sex universitet, två forskningsinstitut och Helsingfors universitetssjukhus. Organisationerna finansierar flaggskeppen med totalt 320 miljoner euro under åren 2019–2022. Finlands Akademis finansiering för flaggskeppsprogrammet uppgår till 54,5 miljoner euro.

De nya flaggskeppen är Digital Precision Cancer Medicine Platform (Helsingfors universitet och Helsingfors universitetssjukhus), Inequalities, Interventions and New Welfare State (Åbo universitet och Institutet för hälsa och välfärd), Photonics Research and Innovation (Tammerfors tekniska universitet (nu Tammerfors universitet), Östra Finlands universitet, Aalto-universitetet och Teknologiska forskningscentralen VTT Ab) samt Centret för artificiell intelligens (Aalto-universitetet, Helsingfors universitet och VTT).

De två tidigare utvalda flaggskeppen är FinnCERES (Aalto-universitetet och VTT), som koncentrerar sig på framtidens lösningar inom bioekonomin och materialforskningen, och 6Genesis (Uleåborgs universitet), som utvecklar trådlös teknik och undersöker införandet av 5G-standarden och utvecklingen av 6G-standarden.

Finlands Akademis flaggskeppsprogram stöder högklassig forskning och det genomslag som forskningen ger upphov till. Målet med programmet är att bidra till att skapa expertis och hållbara lösningar för framtiden, ta fram lösningar på samhällsutmaningar och främja ekonomisk tillväxt t.ex. genom nya affärsmöjligheter. Den betydande och långsiktiga finansieringen främjar aktivt samarbete mellan de deltagande aktörerna och möjliggör utvecklingen och utvidgandet av systematisk verksamhet.

”Flaggskeppsprogrammet är en ny och unik helhet i Finland, ett nytt sätt att göra saker på. Flaggskeppsfinansieringen stöder forskare som befinner sig i olika karriärfaser och den länkar samman forskarna med en planenlig och slagkraftig helhet. Särskilt viktigt är att programmet främjar och stöder både forskning och utveckling på lång sikt”, säger ordföranden för Finlands Akademis styrelse och sektionen för flaggskeppsprogrammet, professor Johanna Myllyharju.

Inom de två utlysningar som Akademin öppnat inom flaggskeppsprogrammet har internationella bedömare granskat totalt 30 ansökningar och bedömt deras vetenskapliga kvalitet och genomslag i samhället. Flaggskeppskandidaterna intervjuades av bedömarna och sektionen för flaggskeppsprogrammet.

Finansieringsbesluten fattades av sektionen för flaggskeppsprogrammet. Besluten grundade sig på expertutlåtanden om ansökningarna och sektionens omdöme om att de valda klustren bäst genomför flaggskeppsprogrammets mål.

Statsrådet har reserverat sammanlagt 50 miljoner euro för programmets finansiering. I december 2018 beslutade Finlands Akademis styrelse att stöda programmet med en skild satsning på 4,5 miljoner euro.

Den 23 januari 2019 ordnas ett seminarium där Finlands Akademi presenterar flaggskeppsprogrammet och Business Finland presenterar programmet Tillväxtmotorer. Vid seminariet, som äger rum kl. 11.00–14.30 på Hilton Helsinki Strand, introduceras programmens innehåll och mål i mer detalj. Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen håller ett huvudanförande vid seminariet.

Mer information

  • professor Johanna Myllyharju (ordf. för Finlands Akademis styrelse, ordf. för sektionen för flaggskeppsprogrammet), tfn 0294 485 740
  • överdirektör för forskning Riitta Maijala, Finlands Akademi, tfn 0295 335 002, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • ledande vetenskapsrådgivare Maiju Gyran, Finlands Akademi, tfn 0295 335 015, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?