Rapportera

På den här sidan berättar vi om hur man rapporterar forskningsprojekt.

Finlands Akademi följer upp genomslaget av akademifinansierad forskning. Information som är viktig med tanke på uppföljningen fås ur forskningsrapporter. Det är den ansvariga projektledaren eller finansieringsmottagaren som svarar för rapporteringen.

Den vetenskapliga forskningsrapporten inlämnas av den ansvariga ledaren. Forskningsplatsen (mottagaren av statsunderstödet) ansvarar för den ekonomiska rapporteringen.

En förutsättning för att Akademin ska behandla en ansökan om forskningsfinansiering är att sökanden i enlighet med anvisningarna har lämnat in forskningsrapporter om avslutade eller pågående akademifinansierade forskningsprojekt. Detta tillämpas inte om

  • personen i fråga är ansvarig person för en ansökan i en bidragsform där den sökande är en organisation
  • personen är ansvarig person för ett pågående projekt där finansieringsmottagaren är en organisation.

Om du inte har rapporterat om ett pågående eller avslutat akademifinansierat forskningsprojekt i enlighet med anvisningarna, bedöms din nya ansökan inte. Då beviljas ansökan inte heller finansiering.

Har du frågor eller synpunkter?