Rapportera

På den här sidan berättar vi om hur man rapporterar forskningsprojekt.

Vi följer upp genomslaget av den forskning vi finansierar. Information som är viktig med tanke på uppföljningen fås ur forskningsrapporter. Det är den ansvariga projektledaren eller finansieringsmottagaren som svarar för rapporteringen.

Den vetenskapliga forskningsrapporten inlämnas av den ansvariga ledaren. Forskningsplatsen (mottagaren av statsunderstödet) ansvarar för den ekonomiska rapporteringen.

Om du inte har rapporterat om ett pågående eller avslutat akademifinansierat forskningsprojekt i enlighet med anvisningarna, bedöms din nya ansökan inte. Då beviljas ansökan inte heller finansiering.

Har du frågor eller synpunkter?