Rapportera

På den här sidan finns ett sammandrag av anvisningarna om hur man rapporterar forskningsprojekt.

Finlands Akademi följer upp genomslaget av akademifinansierad forskning. Information som är viktig med tanke på uppföljningen fås ur forskningsrapporter. Det är den ansvariga projektledaren eller finansieringsmottagaren som svarar för rapporteringen.

Den vetenskapliga forskningsrapporten inlämnas av den ansvariga ledaren. Forskningsplatsen (mottagaren av statsunderstöd) ansvarar för den ekonomiska rapporteringen.

Har du frågor eller synpunkter?