Finlands Akademi finansierar forskningssamarbete mellan finländska och amerikanska forskare

14.12.2022

Finlands Akademi har beviljat 5 miljoner euro finländska och amerikanska forskargruppers gemensamma forskningsprojekt. Akademins finansiering går till elva finländska projektparter. De amerikanska parterna får sin finansiering av amerikanska finansiärer.

De finansierade forskningsprojekten valdes tillsammans av Finlands Akademi, National Science Foundation (NSF) och National Institutes of Health (NIH). Akademins finansieringsbeslut fattades av sektionen för flaggskeppsprogrammet och forskningsrådet för naturvetenskap och teknik inom ramen för forskning-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023.

I projekten kombineras finländsk och amerikansk spetsforskning, vilket skapar utmärkta förutsättningar för betydande vetenskapliga fynd och samhälleligt genomslag. I projekten utvecklas bl.a. nya lösningar för behandling av sjukdomar såsom cancer, samt kommunikationsteknik som utnyttjar artificiell intelligens för framtidens 6G-mobilnät.

”Akademin anser att det är viktigt att främja forskningssamarbete med ledande vetenskapsländer. Vi strävar efter ett långsiktigt och utvidgat samarbete med amerikanska aktörer, och vi diskuterar för närvarande nya samarbetsmöjligheter med flera amerikanska forskningsfinansiärer och forskningsorganisationer”, konstaterar Akademins generaldirektör Paula Eerola.

Nya finansieringsmöjligheter för forskningssamarbete

Finlands Akademi öppnade en gemensam utlysning med National Institutes of Health (NIH) i november 2022. En liknande utlysning med National Science Foundation (NSF) öppnas den 2 januari 2023. Akademins styrelse har reserverat sammanlagt 8 miljoner euro av bevillningsfullmakten för 2023 för att finansiera samprojektens finländska parter. Liksom vid tidigare gemensamma utlysningar stöder också dessa utlysningar forskningssamarbete inom områdena för Akademins flaggskeppsprogram.

Utlysningarna genomförs med Lead Agency-finansieringsmodellen. Det betyder att den egentliga samarbetsansökan ska inlämnas till en utlysning som NIH eller NSF öppnat. Den finländska parten i ansökan lämnar in en parallell version av ansökan i Akademins e-tjänst.

Läs mer:

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
Anna Oravakangas
kommunikationsexpert
tfn 0295 335 039

Har du frågor eller synpunkter?