Akademipris

Finlands Akademi prisbelönar varje år lovande forskare. De belönade ska vara akademiforskare och arbeta som akademifinansierade forskardoktorer eller kliniska forskare, eller som ansvariga ledare i ett akademiprojekt. Beslut om prisen fattas av vår styrelse på framställning av de vetenskapliga forskningsråden. Själva priset är ett konstverk av handblåst glas, ”Ögonblick” av Miia Liesegang.

Akademipris beviljas till en forskare som i sitt arbete visat exceptionell vetenskaplig djärvhet, kreativitet eller fördomsfrihet. Forskaren ska på ett betydande sätt gjort vetenskaplig forskning eller forskarens arbete kända, ökat intresset för vetenskapen genom sin verksamhet, deltagit som forskare i samhällsdebatten eller på annat sätt främjat forskningens betydelse, utnyttjande och genomslagskraft i samhället. Pristagarnas vetenskapliga karriär ligger till stor del framför oss.

Akademiprisen delas ut för tjugonde gången år 2023.

Vinnarna

Akademipriset 2022: Riikka Puhakka (på finska och engelska)

Akademipriset 2022: Ville Vuorinen (på finska och engelska)

Videor på tidigare vinnare finns på vår YouTube-kanal.

Tidigare vinnare

  • 2022: Riikka Puhakka och Ville Vuorinen 
  • 2021: Emmi Helle och Eliisa Lotsari
  • 2020: Teemu Lyytikäinen och Mikko Sipilä
  • 2019: Tiina Sikanen och Emilia Korkea-aho
  • 2018: Arri Priimägi och Mari Pihlatie
  • 2017: Matti Jalasvuori och Ville Kivimäki
  • 2016: Kaisa Matomäki och Hélder Santos
  • 2015: Tuuli Lähdesmäki och Lauri Nummenmaa
  • 2014: Irmeli Mustalahti och Petri Ala-Laurila
  • 2013: Sven Bossuyt och Kari Kalliokoski
  • 2012: Anna-Liisa Laine och Mari Sandell
  • 2011: Tapio Lokki och Mikko Salo
  • 2010: Heli Skottman och Sampsa Hyysalo
  • 2009: Miia Kivipelto och Otso Ovaskainen
  • 2008: Hille Koskela och Minna Halme
  • 2007: Hannes Lohi och Jan Lundell
  • 2006: Teivo Teivainen och Jyri-Pekka Mikkola
  • 2005: Ilpo Vattulainen och Tomas Roslin
  • 2004: Hanna Tuomisto och Anna-Stiina Jääskeläinen
  • 2003: Jari Ehrnrooth och Johanna Mappes

Har du frågor eller synpunkter?