Finlands Akademi beviljade fortsatt finansiering till flaggskepp

11.1.2022

Finlands Akademi har beviljat fortsatt finansiering till sex kompetenskluster som ingår i flaggskeppsprogrammet. Akademin finansierar flaggskeppen med sammanlagt 67,5 miljoner euro åren 2022–2026. Besluten om den fortsatta finansieringen fattades i samband med en halvtidsöversyn där man bedömde framstegen för de flaggskepp som valdes ut i den första och andra ansökningsomgången samt deras planer för de kommande åren.

I halvtidsöversynen konstaterades att flaggskeppens verksamhet var utmärkt. Deras verksamhet har hittills varit mycket resultatrik och framtidsplanerna är lovande. Utvärderingen genomfördes av en internationell panel som också intervjuade representanter för flaggskeppen. I materialet ingick den ursprungliga ansökan, en rapport om de gångna två åren, en intressentutredning samt den nya ansökan där tyngdpunkten låg på planerna för de kommande åren.

Fortsatt finansiering beviljades till följande flaggskepp:

  • 6G – flaggskeppet för trådlös teknik
  • FCAI – Centret för artificiell intelligens
  • FinnCERES – flaggskeppet för bioekonomi och materialforskning
  • iCAN – flaggskeppet för digital precisionsmedicin inom cancervård
  • INVEST – flaggskeppet för forskning i ojämlikhet, interventioner och välfärdssamhället
  • PREIN – flaggskeppet för forskning och innovationer inom fotonik

Finlands Akademis flaggskeppsprogram omfattar tio kompetenskluster. Akademins finansieringsandel för hela programmet är drygt 100 miljoner euro. Flaggskeppen kombinerar tätt samarbete med näringslivet och samhället överlag, anpassningsförmåga och starkt engagemang av värdorganisationer. Målet med flaggskeppsprogrammet är att bidra till att skapa expertis och hållbara lösningar för framtiden, ta fram lösningar på samhällsutmaningar och främja ekonomisk tillväxt t.ex. genom nya affärsmöjligheter.

Finansiering även för forskningssamarbete med USA

Finlands Akademis flaggskeppssektion har också beviljat finansiering för forskningssamarbete mellan Finland och USA inom de områden som flaggskeppen representerar. En halv miljon euro beviljades för ett projekt (Plasticity and Function of the Rod/Cone Gap Junction in the Retina) inom en gemensam utlysning av Finlands Akademi och den amerikanska finansiären National Institutes of Health (NIH).

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Anna Oravakangas
tfn 0295 335 039

Har du frågor eller synpunkter?