Finlands Akademi öppnar nya möjligheter till forskningssamarbete med USA

26.11.2020

Finlands Akademi och amerikanska National Institutes of Health (NIH) har preliminärt kommit överens om att främja forskningssamarbetet mellan Finland och USA. Samarbetet stärks genom finansiering av amerikansk-finländska forskningsprojekt på de ämnesområden som flaggskeppen inom Finlands Akademis flaggskeppsprogram representerar. Akademin har reserverat högst 3 miljoner euro för att stödja forskningssamarbetet år 2021.

Ett villkor för att finansieringen ska kunna genomföras är att de samarbetsförhandlingar mellan Akademin och NIH som för närvarande pågår slutförs framgångsrikt.

Samarbetet främjar forskningens kvalitet, genomslag och förnyelse

Vid förhandlingarna har Akademin och NIH kommit överens om att de tio ämnesområden som kompetensklustren i Akademins flaggskeppsprogram representerar utgör en lämplig grund för att främja samarbetet. Forskningsfinansieringssamarbetet ska pilottestas 2021.

Av forskningsprojekten väntas nya vetenskapliga fynd och innovationer som kan utnyttjas t.ex. inom hälso- och sjukvården och förebyggandet av sjukdomar eller i utvecklingen av ny hälsoteknologi som baserar sig på artificiell intelligens.

Finansieringen beviljas med mekanismen Lead Agency. Det betyder att den egentliga samarbetsansökan ska inlämnas till en utlysning som NIH öppnat. Den finländska parten i ansökan lämnar in en parallell version av ansökan i Akademins e-tjänst. Ansökningsanvisningarna för finländska sökande har publiceras på Akademins webbplats.

”Internationellt samarbete med starka vetenskapsländer såsom USA är ett av de mest konkreta sätten att främja den finländska forskningens kvalitet, genomslagskraft och förnyelse. Därför är vi mycket nöjda över att NIH har varit mycket intresserad av att främja forskningssamarbetet mellan Finland och USA inom de ämnesområden som de finländska flaggskeppen representerar. NIH:s intresse för finansieringssamarbetet baserar sig på Finlands mycket högklassiga forskning inom dessa ämnesområden, och jag är glad över att vi på detta sätt kan stödja samarbetet mellan finländska och amerikanska forskare”, säger Riitta Maijala, överdirektör för forskning vid Finlands Akademi.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Anna Oravakangas
tfn 0295 335 039

Har du frågor eller synpunkter?