Organisation

Finlands Akademis organisation består av tre vetenskapliga forskningsråd, kommittén för forskningens infrastrukturer, rådet för strategisk forskning och förvaltningsämbetet. Beslut om Akademins allmänna riktlinjer och mål fattas av styrelsen, som också anvisar forskningsanslagen till forskningsråden och kommittén för forskningens infrastrukturer.

Beslutsfattare vid Finlands Akademi

Suomen Akatemian päättäjät SV.png

Se bilden i pdf-format

Förvaltningsämbetet

Förvaltningsämbetet bereder och verkställer de beslut som styrelsen, forskningsråden, kommittén för forskningens infrastrukturer, rådet för strategisk forskning, sektionerna och generaldirektören fattar samt utarbetar de avtal som dessa beslut förutsätter.

Förvaltningsämbetet leds av en generaldirektör tillsammans med två överdirektörer. Överdirektören för förvaltning svarar för Akademins förvaltningsverksamhet och dess utveckling. Överdirektören för forskning svarar för Akademins forskningspolitiska planering och forskningsfinansieringens utveckling.

Förvaltningsämbetet har ca 145 anställda som svarar för vår förvaltning, beredningen och föredragningen av de ärenden som styrelsen och de vetenskapliga forskningsråden ska behandla samt för verkställandet av fattade beslut. Förvaltningsämbetet gör också olika forskningspolitiska utredningar och planer samt deltar i flera nationella och internationella arbetsgruppers verksamhet.

Kontakta oss

Organisationsschema

Hallintoviraston organisaatio SV.png

Se bilden i pdf-format

Ledningen

  • generaldirektör Paula Eerola, tfn 0295 335 001
  • överdirektör för forskning Riitta Maijala, tfn 0295 335 002
  • överdirektör för förvaltning Ossi Malmberg, tfn 0295 335 003

Ledningens assistenter

  • (generaldirektörens) ledningsassistent Satu-Marja Snellman, tfn 0295 335 148
  • ledningsassistent Tea Forsman, tfn 0295 335 012
     

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?