DIWA –flaggskeppet för digitalt vatten

Vatten är avgörande för en god livskvalitet, och en integrerad och hållbar vattenförvaltning är det enda sättet att säkra vatten för människor och ekosystem. Flaggskeppet för digital vatten (Digital Waters Flagship, DIWA) syftar till att skapa ett toppmodernt vattenforskningskluster, vars forskningsresultat kommer att driva innovation, stödja beslutsfattande och bana väg för nästa revolution inom vattensektorn. Samtidigt kommer flaggskeppet att utbilda en ny generation av aktörer inom vattensektorn.

Digitala tvillingar kan användas för att modellera vattenresurser och resursanvändningen och bedöma effekterna av beslutsfattande på yt- och grundvatten. Digitaliseringen av vattenresurser kommer att förbättra förvaltningen och säkerheten av vattenförsörjningen och -användningen, till exempel i vid översvämningar eller torka. Digital vattenförvaltning bidrar också till att balansera målen för industri, energi, jordbruk och skogsbruk på ett hållbart sätt.

De lösningar som flaggskeppet ska ta fram behövs omgående eftersom vatten är en kritisk resurs. Klimatförändringar, förlusten av biologisk mångfald, miljöförorening och vattenbrist kräver ytterligare investeringar, som kommer att öka värdet på vatten. Sektorn har en affärspotential på flera miljarder euro och förväntas växa snabbt.

  • Direktör: professor Bjørn Kløve, Uleåborgs universitet
  • Värdorganisationer: Uleåborgs universitet, Geodatacentralen, Meteorologiska institutet, Aalto-universitetet, Finlands miljöcentral, Åbo universitet

Har du frågor eller synpunkter?