Spetsforskningsenheter

Finlands Akademis program för spetsforskningsenheter är en framgångshistoria inom den finländska forskningen. Spetsforskningsenheterna representerar den internationella spetsnivån inom sitt eget forskningsområde. De är omfattande forskningshelheter som bidrar till forskningens förnyelse, skapandet av kreativa forskningsmiljöer och innovationer samt utbildningen av nya begåvade forskare till Finlands forskningssektor och näringsliv.

Finlands Akademi väljer till spetsforskningsenheter sådana enheter som uppvisar förmåga till förnyelse, hög vetenskaplig nivå och samhällelig påverkan. Inom ramen för program för spetsforskningsenheter förnyas vetenskapen genom nya forskningsämnen, metoder, infallsvinklar och forskargrupper. Finansieringen för spetsforskningsenheter är ett samarbete med enheternas värdorganisationer som ger enheterna en möjlighet att bedriva långsiktig forskning och ta risker.

Akademin utser spetsforskningsenheterna utgående från en internationell bedömning och forskningspolitiska riktlinjer. Finansieringen beviljas för åtta år. De främsta bedömningskriterierna är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet, främjandet av vetenskaplig förnyelse och vetenskapligt genomslag.

Enheterna får finansiering av Finlands Akademi, universitet och forskningsinstitut samt många andra finansiärer.

Finlands Akademi öppnar utlysning inom programmet för spetsforskningsenheter 2026–2033. Läs mer på vår webbplats.

Programmet för spetsforskningsenheter 2022–2029

Spetsforskningsenheter 2022–2029

Programmet för spetsforskningsenheter 2018–2025

Spetsforskningsenheter 2018–2025

Material

Aktuella nyheter om spetsforskningsenheter och material

Avslutade program

Spetsforskningsenheter under åren 1995–2019

Mer information

  • ledande vetenskapsrådgivare Maiju Gyran, tfn 0295 335 015
  • planerare Ritva Helle, tfn 0295 335 023
  • planerare Tiina Ilo, tfn 0295 335 150
  • allmänna frågor: coe(at)aka.fi

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?