EDUCA – flaggskeppet för utbildning för framtiden

Flaggskeppet för utbildning för framtiden (Education for the Future (EDUCA) Flagship) syftar till att främja utvecklingen av utbildning genom forskning och att skapa ett ekosystem för utbildning. Dess uppdrag är att generera ny kunskap och förståelse om varför inlärningsresultaten försämras, varför antalet avhopp ökar och hur teknologi används inom utbildning.

Det flervetenskapliga kompetensklustret ska bygga en datainfrastruktur som för samman teoretisk och multimetodologisk expertis inom utbildning, psykologi, inlärningsanalys, sociologi och ekonomi. Datainfrastrukturen fungerar också som en plattform för utnyttjande av stora longitudinella data och registerdata.

EDUCA kommer att stärka den forskningsbaserade karaktären hos utbildningspolitiska beslut och experiment, samt lärarnas och rektorernas kompetens. Forskningen kommer att öka förståelsen av variationen i individuella och sociala inlärningsprocesser, optimala inlärningsmoment och utmaningarna med anknytning till utbildning, samt effektiviteten hos skalbara lösningar för utbildningsteknologi. Forskningen inom flaggskeppet möjliggör också sömlöst samarbete mellan elever, lärare, forskare och beslutsfattare.

  • Direktör: professor Marja-Kristiina Lerkkanen, Jyväskylä universitet
  • Värdorganisationer: Jyväskylä universitet, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och Åbo universitet

Har du frågor eller synpunkter?