Lippulaivaohjelma

Suomen Akatemian lippulaivaohjelma tukee korkeatasoista tutkimusta ja siitä kumpuavaa laajaa taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lippulaivoissa yhdistyvät vahva yhteistyö elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kanssa, muuntautumiskyky sekä taustaorganisaatioiden vahva sitoutuminen.

Kansainvälinen yhteistyö on osa lippulaivojen toimintaa. Akatemia edistää kansainvälistä yhteistyötä lippulaivojen edustamilla aihealueilla erityistoimenpitein yhdysvaltalaiskumppaniensa kanssa. Lue lisää Akatemian yhteistyöstä Yhdysvaltojen kanssa.

Lippulaivoilla luodaan tulevaisuuden osaamista ja kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin sekä edistetään taloudellista kasvua kehittämällä muun muassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kahdessa ensimmäisessä haussa valitut lippulaivat ovat käynnissä. Kolmannen haun myötä lippulaivaohjelmaan kuuluu kymmenen osaamiskeskittymää, joiden taustaorganisaatioina on seitsemän yliopistoa, viisi tutkimuslaitosta, HUS ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu. Nämä rahoittavat lippulaivoja niiden toimintakauden aikana yhteensä noin 500 miljoonalla eurolla. Suomen Akatemian rahoitus koko lippulaivaohjelmalle on yli 100 miljoonaa euroa. Mittava ja pitkäjänteinen rahoitus lippulaivaohjelmalle tukee tiiviin yhteistyön kehittämistä eri toimijoiden kesken ja mahdollistaa systemaattisen toiminnan kehittämisen ja laajentamisen.

Lippulaivaohjelman laajentaminen perustuu vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa Suomen Akatemialle myönnettyyn lisävaltuuteen, josta kohdennettiin 25 miljoonaa euroa uusien lippulaivojen rahoittamiseen. Lisäksi Akatemia on varautunut rahoittamaan uusia lippulaivoja vielä tulevina vuosina 20 miljoonalla eurolla.

Kahdessa ensimmäisessä haussa valitut lippulaivat

6G Flagship

Langattomien verkkoteknologioiden lippulaiva | Oulun yliopisto

FCAI

Suomen Tekoälykeskus -lippulaiva | Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto & VTT

FinnCERES

Materiaalien biotalouden lippulaiva | Aalto-yliopisto & VTT

iCAN

Digitaalisen yksilöllistetyn syöpälääketieteen lippulaiva | Helsingin yliopisto & HUS

INVEST

Eriarvoistumisen, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaiva | Turun yliopisto & THL

PREIN

Fotoniikan tutkimuksen ja innovaatioiden lippulaiva | Tampereen yliopisto, Aalto-yliopisto, VTT & Itä-Suomen yliopisto

Kolmannessa haussa valitut lippulaivat

ACCC

Ilmakehän ja ilmaston osaamiskeskus | Helsingin yliopisto, Ilmatieteenlaitos, Itä-Suomen yliopisto & Tampereen yliopisto

GeneCellNano

Geeni-, solu- ja nanoterapia kroonisten sairauksien hoidossa | Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto & Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu

InFLAMES

Immuunijärjestelmän innovaatiokeskus lääketieteen ja talouskasvun moottorina | Turun yliopisto & Åbo Akademi

UNITE

Metsien, ihmisten ja koneiden vuorovaikutuksella resilienssiä, uusia arvoverkkoja ja merkityksellisiä kokemuksia | Itä-Suomen yliopisto, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus, Tampereen yliopisto & Luonnonvarakeskus

Lisätietoja

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?