Lippulaivaohjelma

Suomen Akatemian lippulaivaohjelma tukee korkeatasoista tutkimusta ja siitä kumpuavaa laajaa taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lippulaivoissa yhdistyvät vahva yhteistyö elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kanssa, muuntautumiskyky sekä taustaorganisaatioiden vahva sitoutuminen.

Kansainvälinen yhteistyö on osa lippulaivojen toimintaa. Akatemia edistää kansainvälistä yhteistyötä lippulaivojen edustamilla aihealueilla erityistoimenpitein yhdysvaltalaiskumppaniensa kanssa. Lue lisää Akatemian yhteistyöstä Yhdysvaltojen kanssa.

Lippulaivoilla luodaan tulevaisuuden osaamista ja kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin sekä edistetään taloudellista kasvua kehittämällä muun muassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Lippulaivaohjelmaan kuuluu neljätoista osaamiskeskittymää, joiden taustaorganisaatioina on yhdeksän yliopistoa, kuusi tutkimuslaitosta, HUS, Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus. Suomen Akatemian rahoitus koko lippulaivaohjelmalle on lähes 300 miljoonaa euroa. Mittava ja pitkäjänteinen rahoitus lippulaivaohjelmalle tukee tiiviin yhteistyön kehittämistä eri toimijoiden kesken ja mahdollistaa systemaattisen toiminnan kehittämisen ja laajentamisen.

Kahdessa ensimmäisessä haussa valitut lippulaivat

6G Flagship

Langattomien verkkoteknologioiden lippulaiva | Oulun yliopisto

FCAI

Suomen Tekoälykeskus -lippulaiva | Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto & VTT

FinnCERES

Materiaalien biotalouden lippulaiva | Aalto-yliopisto & VTT

iCAN

Digitaalisen yksilöllistetyn syöpälääketieteen lippulaiva | Helsingin yliopisto & HUS

INVEST

Eriarvoistumisen, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaiva | Turun yliopisto & THL

PREIN

Fotoniikan tutkimuksen ja innovaatioiden lippulaiva | Tampereen yliopisto, Aalto-yliopisto, VTT & Itä-Suomen yliopisto

Kolmannessa haussa valitut lippulaivat

ACCC

Ilmakehän ja ilmaston osaamiskeskus | Helsingin yliopisto, Ilmatieteenlaitos, Itä-Suomen yliopisto & Tampereen yliopisto

GeneCellNano

Geeni-, solu- ja nanoterapia kroonisten sairauksien hoidossa | Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto & Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu

InFLAMES

Immuunijärjestelmän innovaatiokeskus lääketieteen ja talouskasvun moottorina | Turun yliopisto & Åbo Akademi

UNITE

Metsien, ihmisten ja koneiden vuorovaikutuksella resilienssiä, uusia arvoverkkoja ja merkityksellisiä kokemuksia | Itä-Suomen yliopisto, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus, Tampereen yliopisto & Luonnonvarakeskus

Neljännessä haussa valitut lippulaivat

DIWA

DIWA – Digitaaliset vedet -lippulaiva | Oulun yliopisto, Paikkatietokeskus, Ilmatieteen laitos, Aalto-yliopisto, Suomen Ympäristökeskus & Turun yliopisto

EDUCA

Koulutuksen tulevaisuus -lippulaiva | Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto & Turun yliopisto

FAME

Matemaattisen mallinnuksen, havainnoinnin ja kuvantamisen lippulaiva | Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, LUT yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto & Ilmatieteen laitos

Suomen kvanttilippulaiva

Suomen kvanttilippulaiva | Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, CSC, Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto & VTT

Lisätietoja

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?