Finansiering för forskare

Akademiprofessor

Bidraget för anställning som akademiprofessor är avsett för ansedda forskare i internationell toppklass som genom sin vetenskapliga verksamhet kraftigt förväntas inverka på det omgivande vetenskapliga samfundet och på samhället överlag. En akademiprofessor förväntas främja forskningen på ett betydande sätt och skapa en kreativ forskningsmiljö. När en forskare ansöker om bidraget för anställning som akademiprofessor söker hen egentligen finansiering för sin egen lön för högst fem år.

Vi utlyser bidraget med 2–3 års mellanrum.

Akademiforskare

När en forskare ansöker om bidrag för anställning som akademiforskare söker hen finansiering för sin egen lön för fyra år. Bidraget kan även användas för att anställa en forskningsgrupp eller vid behov täcka övriga forskningskostnader. Akademiforskaren bedriver vetenskapligt högklassig och verkningsfull forskning som förnyar vetenskapen. En akademiforskare är en begåvad forskare av den unga forskargenerationen. Med finansieringens hjälp kan akademiforskaren öka sin kompetens och avancera betydligt i sin karriär mot mer krävande uppgifter och nå en etablerad ställning i det nationella och det internationella forskarsamhället.

Vi utlyser bidraget årligen i samband med vinterutlysningen.

Klinisk forskare

Finlands Akademi stöder kliniskt verksamma läkare eller forskare genom att finansiera deras deltidsforskning. Målet är att främja kliniska forskarkarriärer, t.ex. i samarbete med universitetssjukhus, och uppmuntra kliniskt verksamma läkare och forskare att forska vid sidan av det kliniska arbetet.

Vi utlyser bidraget årligen i samband med vinterutlysningen.

Mobilitetsfinansiering

Finlands Akademis mobilitetsfinansiering främjar finländska forskares internationella växelverkan och gör finländska forskningsmiljöer mer internationella. Mobilitetsfinansiering gäller följande länder: Indien, Japan, Kina (inkl. Taiwan) och Tyskland. Med finansieringen stöds särskilt postdoktorala forskare som är i början av sina vetenskapliga karriärer.

Vi utlyser finansieringen varje år i september.

Har du frågor eller synpunkter?