Finansiering för forskare

Akademiprofessor

Bidraget för anställning som akademiprofessor är avsett för ansedda forskare i internationell toppklass som genom sin vetenskapliga verksamhet kraftigt förväntas inverka på det omgivande vetenskapliga samfundet och på samhället överlag. En akademiprofessor förväntas främja forskningen på ett betydande sätt och skapa en kreativ forskningsmiljö. När en forskare ansöker om bidraget för anställning som akademiprofessor söker hen egentligen finansiering för sin egen lön för högst fem år.

Vi utlyser bidraget med 2–3 års mellanrum.

Akademiforskare

När en forskare ansöker om bidraget för anställning som akademiforskare söker hen egentligen finansiering för sin egen lön för högst fem år. En akademiforskare följer en forskningsplan som har bedömts hålla vetenskapligt hög nivå. Hen är en forskare med mångsidiga nätverk som har möjlighet att kvalificera sig för krävande forskningsuppdrag och etablera sig som självständig forskare på det internationella planet.

Vi utlyser bidraget varje år i september.

Forskardoktor

När en forskare ansöker om bidraget för anställning som forskardoktor söker hen egentligen finansiering för sin egen lön för tre år Bidraget ska hjälpa de mest lovande forskarna som nyligen doktorerat att kvalificera sig för krävande forskar- och sakkunniguppgifter.

Vi utlyser bidraget varje år i september.

Klinisk forskare

Finlands Akademi stöder kliniskt verksamma läkare eller forskare genom att finansiera deras deltidsforskning. Målet är att främja kliniska forskarkarriärer, t.ex. i samarbete med universitetssjukhus, och uppmuntra kliniskt verksamma läkare och forskare att forska vid sidan av det kliniska arbetet.

Vi utlyser bidraget varje år i september.

Mobilitetsfinansiering

Finlands Akademis mobilitetsfinansiering främjar finländska forskares internationella växelverkan och gör finländska forskningsmiljöer mer internationella. Mobilitetsfinansiering gäller följande länder: Indien, Japan, Kina (inkl. Taiwan), Ryssland och Tyskland. Med finansieringen stöds särskilt postdoktorala forskare som är i början av sina vetenskapliga karriärer.

Vi utlyser finansieringen varje år i september.

Har du frågor eller synpunkter?