Antarktisforskning

Finland anslöt sig till Antarktisfördraget 1984 och fick konsultativ status 1989. Enligt det internationella fördraget är området endast avsett för fredligt och vetenskapligt bruk. Parterna har förbundit sig att skydda den unika miljön i Antarktis (se lagen om skydd för miljön i Antarktis).

Den konsultativa statusen förutsätter att Finland bedriver betydande vetenskaplig forskning i Antarktis. Koordineringsgruppen för Antarktisforskningen, som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet, godkände strategin för finsk Antarktisforskning (pdf) vid sitt möte den 28 mars 2014. Strategin lyfter fram en vision enligt vilken Finlands Antarktisforskning ligger på erkänt hög internationell nivå och är öppen för nya infallsvinklar.

Finland har forskningsstationen Aboa på Antarktis (grundades under perioden 1988/1989) och det ordnas årligen expeditioner till stationen. Finlands Antarktislogistik och forskningsstationen Aboa drivs av Antarktisforskningsprogrammet FINNARP, som är en del av Meteorologiska institutet FINNARP ordnar också fältarbeten för finansierade projekt.

Finansiering för Antarktisforskning

Finlands Akademi svarar för finansieringen av finländska Antarktisforskningsprojekt. Akademin har regelbundet ordnat en riktad utlysning inom Antarktisforskning sedan 1998. Den senaste utlysningen öppnades i april 2020. Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik har ansvaret för att organisera utlysningen.

Finansieringen syftar till att ta fram internationellt viktiga nya initiativ inom Antarktisforskning. Forskningen kan vara global eller gälla båda polarområdena, men den måste vara sådan att den inte kan genomföras utan material med anknytning till Antarktis. Utlysningens teman har inte begränsats. Utlysningen är öppen för alla teman som är motiverade med tanke på forskning om Antarktis.

I enlighet med strategin för finsk Antarktisforskning (2014) är meningen att stödja interaktiv och mångvetenskaplig forskning. De forskningsprojekt som beviljas finansiering bör samarbeta internationellt. Både enskilda forskargrupper och konsortier bestående av två eller flera grupper kan söka finansieringen.

Vid bedömningen av ansökningar om finansiering för Antarktisforskning tillämpas Akademins allmänna bedömningskriterier. Dessutom bedöms hur projektet förverkligar utlysningens mål och kvaliteten av det internationella samarbetet inom projektet. Därtill beaktas hur väl forskningsprojektet stöder strategin för finsk Antarktisforskning samt hur genomförbart projektet är logistiskt sett.

Forskningsprojektens logistiska genomförbarhet granskas i samarbete med FINNARP.

Mer information

  • vetenskapsrådgivare Hanna Pikkarainen, tfn 0295 335 155

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

  • chef Mika Kalakoski (Meteorologiska institutet, FINNARP), tfn 0295 396 457, mika.kalakoski(at)fmi.fi

Har du frågor eller synpunkter?