Akademiker

På framställning av Finlands Akademi kan republikens president bevilja hederstiteln akademiker inom vetenskap till ytterst meriterade inhemska eller utländska vetenskapsidkare. Högst 16 inhemska vetenskapsidkare kan samtidigt inneha titeln. För utländska vetenskapsidkare är antalet inte begränsat.


Konstens akademiker har ingen anknytning till Akademins verksamhet. Republikens president kan på framställning av konstrådet förläna synnerligen förtjänta konstutövare titeln konstens akademiker. Denna titel kan samtidigt innehas av högst elva konstutövare.

Har du frågor eller synpunkter?