Akademiker inom vetenskap

På framställning av Finlands Akademi kan republikens president bevilja hederstiteln akademiker inom vetenskap till ytterst meriterade inhemska eller utländska vetenskapsidkare. Högst 16 inhemska vetenskapsidkare kan samtidigt inneha titeln. För utländska vetenskapsidkare är antalet inte begränsat.

Nuvarande akademiker inom vetenskap

Alitalo, Kari (f. 1952)

Kari Alitalo har särskilt forskat i mekanismerna bakom cancerns uppkomst och i synnerhet i lymfsystemets roll i cancerns spridning samt identifiering av nya, exaktare behandlingsstrategier mot cancer. Alitalo tilldelades hederstiteln akademiker inom vetenskap 2020.

Aro, Eva-Mari (f. 1950)

Eva-Mari Aro är en pionjär inom finländsk växtcellsforskning och växtmolekylärbiologisk forskning. Hon är en av världens främsta forskare inom fotosyntesforskning. Aro tilldelades titeln akademiker inom vetenskap 2017.

Hari, Riitta (f. 1948)

Riitta Hari är en internationellt renommerad hjärnforskare och expert inom neurovetenskap. Hon har spelat en avgörande roll i utvecklingen av nya metoder och tillämpningar på hjärnavbildningens område. Hari tilldelades titeln akademiker inom vetenskap 2010.

Häkkinen, Kaisa (f. 1950)

Till Kaisa Häkkinens viktigaste forskningsområden hör finska språkets historia och utveckling, dess fonologi och morfologiska struktur, dess etymologi och dess lingvistiska lärdomshistoria. Hon är känd speciellt för sina etymologiska undersökningar. Häkkinen tilldelades titeln akademiker inom vetenskap 2020.

Jalkanen, Sirpa (f. 1954)

Sirpa Jalkanen hör till världseliten inom forskningen i immunförsvarssystemets lymfocyter och deras rörelsemekanismer. Hennes forskningsgrupp har nått banbrytande resultat och gjort innovativa upptäckter som revolutionerat våra uppfattningar om immunologi och blodkärlsbiologi. Jalkanen tilldelades titeln akademiker inom vetenskap 2015.

Jantunen, Heli (f. 1958)

Heli Jantunen är internationellt känd för sin forskning i elektroniska material, särskilt för sitt banbrytande arbete inom keramisk elektronik. Hon är speciellt meriterad när det gäller forskning om keramiska komponenter för låga temperaturer och utvecklingen av tillämpningar. Jantunen tilldelades titeln akademiker inom vetenskap 2023.

Koskenniemi, Martti (f. 1953)

Martti Koskenniemi är en av världens ledande forskare inom internationell rätt. Hans centrala forskningsobjekt är den internationella rättens historia, statssuccessionen, de mänskliga rättigheterna och den internationella rättens fragmentering. Koskenniemi tilldelades titeln akademiker inom vetenskap 2023.

Kulmala, Markku (f. 1958)

Markku Kulmala är världens ledande forskare inom aerosolers fysik och kemi. Kulmalas forskning anses höra till den internationellt främsta inom sitt område och den har på ett betydande sätt ökat vår förståelse av de mekanismer som påverkar klimatförändringen. Kulmala tilldelades titeln akademiker inom vetenskap 2017.

Nieminen, Risto (f. 1948)

Risto M. Nieminen betraktas som en föregångare och vägvisare inom nanovetenskap och modellering av materialfysik. Han är mångsidigt specialiserad på beräkningsmässiga metoder inom materialfysik. Nieminen tilldelades titeln akademiker inom vetenskap 2014.

Niiniluoto, Ilkka (f. 1946)

Som filosof har Ilkka Niiniluoto skrivit inom ett brett fält om vetenskapens natur och vetenskapligt tänkande. Han har under hela sin karriär varit en aktiv och mångsidig samhällspåverkare och debattör. Niiniluoto tilldelades titeln akademiker inom vetenskap 2017.

Penttilä, Merja (f. 1956)

Merja Penttiläs centrala forskningsobjekt är att utveckla nya produktionsprocesser som ersätter fossila råvaror. Hon har haft ett mycket omfattande samarbete med inhemska och internationella företag i arbetet med att utveckla nya tillämpningar som revolutionerar branscherna. Penttilä tilldelades titeln akademiker inom vetenskap 2023.

Salomaa, Arto (f. 1934)

Arto Salomaas vetenskapliga arbete baserar sig på matematisk logik, med fokus på formella språk och automatteori. Hans forskning är inriktad på matematisk teori inom datavetenskap, där han bland annat har fokuserat på att skapa teorier om kryptografi och DNA-beräkning. Salomaa tilldelades titeln akademiker inom vetenskap 2001.

Thesleff, Irma (f. 1948)

Irma Thesleff är en internationellt renommerad forskare som studerat de mekanismer som styr kroppsorganens utveckling. Hon har skapat en modell av hur en däggdjurstand utvecklas som har gjort det möjligt att utforska förutom fosterutvecklingen också arternas evolution. Thesleff tilldelades titeln akademiker inom vetenskap 2014.


Konstens akademiker har ingen anknytning till Akademins verksamhet. Republikens president kan på framställning av konstrådet förläna synnerligen förtjänta konstutövare titeln konstens akademiker. Denna titel kan samtidigt innehas av högst elva konstutövare.

Har du frågor eller synpunkter?