Fyra nya flaggskepp till Finlands Akademis flaggskeppsprogram

24.10.2023

Finlands Akademis flaggskeppsprogram får fyra nya flaggskepp. De nya flaggskeppens forskningsområden omfattar kvantteknik, utbildning, vattenkompetens och matematisk bilddiagnostik och modellering. Det här är fjärde gången som Akademin väljer ut flaggskepp till flaggskeppsprogrammet, som lanserades 2018.

Finlands Akademi finansierar de fyra nya flaggskeppen med sammanlagt nästan 90 miljoner euro under två fyraårsperioder. Dessutom bidrar bakgrundsorganisationer och samarbetspartner på ett betydande sätt till flaggskeppsprojektens finansiering.

Flaggskeppen är omfattande kompetenskluster som kombinerar högkvalitativ forskning och mångsidigt vetenskapligt och samhälleligt genomslag med ett starkt samarbete med företag och andra samhällsaktörer.

Till flaggskeppsutlysningen inkom 17 ansökningar, vilka sedan bedömdes av enskilda internationella experter och en expertpanel. Utifrån bedömningens resultat kallades de fem bästa kandidaterna till intervju vid Akademin. Kandidaterna förväntades ha starka internationella forskningsfärdigheter och vara pionjärer inom sitt område. Forskningen förväntades även ha mångsidigt genomslag på olika områden i samhället.

De nya flaggskeppen:

  • flaggskeppet för digitalt vatten (Uleåborgs universitet, Geodatacentralen, Meteorologiska institutet, Aalto-universitetet, Finlands miljöcentral, Åbo universitet), direktör Bjørn Kløve
  • flaggskeppet för utbildning för framtiden (Jyväskylä universitet, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Åbo universitet), direktör Marja-Kristiina Lerkkanen
  • flaggskeppet för matematisk observation, bilddiagnostik och modellering (Östra Finlands universitet, Helsingfors universitet, LUT-universitetet, Jyväskylä universitet, Aalto-universitetet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet och Meteorologiska institutet), direktör Tanja Tarvainen
  • flaggskeppet för kvantteknik (Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, CSC, Jyväskylä universitet, Tammerfors universitet, Uleåborgs universitet, VTT), direktör Peter Liljeroth

Forskning och innovation av hög kvalitet och med stor genomslagskraft sker allt oftare i sådana kompetenskluster och innovationsekosystem där högskolor, forskningsinstitut och företag av alla storlekar samarbetar i olika konfigurationer.

”Flaggskeppsprogrammet har svarat väl på denna utvecklingstrend. Det har stärkt och fördjupat samarbetet mellan FUI-aktörer på lång sikt”, säger Riitta Maijala, överdirektör för forskning vid Finlands Akademi. Enligt Maijala kan Akademins sakkunskap inom forskningsfinansiering stärka det mångsidiga nyttiggörandet av högklassig forskning och kompetens samt samarbetet mellan forskningen och näringslivet.

Flaggskeppen bildar nätverk och lockar experter
Till Finlands Akademis flaggskeppsprogram har tidigare valts ut tio flaggskepp, med forskningsområden som sträcker sig från framtidens välfärdssamhälle till nya biologiska läkemedel, biomarkörer och diagnostiska innovationer. Begränsning av klimatförändringar, prognoser för skogsbruk och människocentrerad artificiell intelligens är också fokus för forskningen och utvecklingen av framtida lösningar inom de existerande flaggskeppen. Flaggskeppen verkar vid universitet och forskningsinstitut. I verksamheten och finansieringen deltar ledande företag, organisationer och stiftelser i Finland.

Halvtidsutvärderingen av de första flaggskeppsprojekten visade att klustren har varit framgångsrika. Flaggskeppen lockar experter och forskningsintensiva företag, skapar nya arbetssätt och lösningar samt bildar nätverk med ledande internationella aktörer. Utvärderingen visade också att det vetenskapliga genomslaget av den finländska forskningen inom flaggskeppstemana ligger över världsgenomsnittet.

Mer information

  • överdirektör Riitta Maijala, Finlands Akademi, tfn 0295 335 002
  • ledande vetenskapsrådgivare Maiju Gyran, Finlands Akademi, tfn 0295 335 015
  • Läs mer om flaggskeppsprogrammet.

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsdirektör Riitta Tirronen
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?