Sektioner


Finlands Akademis styrelse har tillsatt sektioner som fungerar som självständiga beslutsfattande organ vid Akademin. Sektionerna fattar beslut om sådan finansiering som berör flera av Akademins forskningsråd eller kommittén för forskningens infrastrukturer.

Då styrelsens tillsätter en sektion fastslår den sektionens uppgifter och utnämner dess ordförande, vice ordförande och övriga medlemmar. En sektion kan endast bestå av medlemmar eller ordförande av Akademins styrelse, forskningsråden, kommittén för forskningens infrastrukturer och rådet för strategisk forskning. En sektions mandatperiod löper ut senast då mandatperioden för Akademins styrelse löper ut.

Har du frågor eller synpunkter?