Finansiering från EU:s återhämtningsfacilitet (RRF)

Europeiska unionens återhämtningsinstrument Next Generation EU hjälper människor, ekonomin och samhället ta sig ur coronakrisen snabbare. Instrumentet innehåller 750 miljarder euro i finansiering till medlemsstaterna. Återhämtningsinstrumentet indelas i sju program av vilka faciliteten för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility, RRF) är det klart största. Faciliteten innehåller 672,5 miljarder euro i finansiering till medlemsstaterna.

Den RRF-finansiering som medlemsstaterna får grundar sig på staternas nationella planer för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Plan, RRP). Europeiska unionens råd godkände Finlands plan hösten 2021. Finlands plan är en del av Finlands program för hållbar tillväxt, som stöder ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt.

Finlands Akademi bidrar till genomförandet av planen genom finansiering som riktas till främjande av grön och digital övergång. År 2021 fattade Akademin beslut från RRF-bevillningsfullmakten till ett belopp av 45 miljoner euro. Ytterligare 45 miljoner euro beviljades från RRF-bevillningsfullmaktena för åren 2022 och 2023.

Business Finland genomför Finlands plan för återhämtning och resiliens i samarbete med Akademin. Läs mer på Business Finlands webbplats: finansieringsutlysning för byggande och utveckling av infrastrukturer som stöder toppteknologier samt hållbar tillväxt och digitalisering och lokomotivföretagens partnerskapsfinansierings-utlysning för företag och forskningsorganisationer.

Nedan ges närmare uppgifter om akademifinansierade forskningsinfrastrukturer och forskningsprojekt.

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?