Akademiprogram

Akademiprogram är tematiska, målinriktade och samordnade helheter där man genom mångsidig programverksamhet stöder högklassig, innovativ och verkningsfull forskning samt främjar internationellt och nationellt forskningssamarbete.

Programmen kan betona olika mål:

 • stärkande av nya forskningsområden
 • stödjande av forskning kring samhällsutmaningar
 • nationellt och internationellt finansieringssamarbete
 • stödjande av finländska forskares deltagande i internationellt samarbete och internationella utlysningar
 • påverkansarbete, t.ex. inverkan på innehållet i internationella utlysningar.

Temana för akademiprogram kan uppkomma utifrån vetenskapliga utgångspunkter och utifrån för samhället viktiga behov som identifierats genom framsyn.

Besluten om nya akademiprogram och deras finansieringsbudgetar fattas av Finlands Akademis styrelse. Finansieringstiden inom ett akademiprogram är minst fyra år. År 2024 pågår 6 akademiprogram. 

  Bio Future 2025
  BioFuture2025 ska vaska fram de bästa idéerna och nya möjligheter för forskning som öppnar nya utvecklingslinjer för bioekonomi. Målet är att övergå till en ekonomi som bygger på...
  climate-synergy
  Akademiprogrammet för klimatförändringar och koldioxidneutralitet (Climate-Synergy) undersöker klimatförändringens konsekvenser i både miljön och samhället samt söker lösningar för att...
  Kriittiset materiaalit kaupunkien kiertotaloudessa-logo
  Romulus undersöker kritiska metallers förekomst och kemiska sammansättning och natur. Detta kombineras med forskning kring städernas cirkulära ekonomi. Under lupp är processer, produkter och tjänster som baseras...
  Develo2
  DEVELOP2 är ett akademiprogram för utvecklingsforskning som finansieras gemensamt av Finlands Akademi och Utrikesministeriet. Akademiprogrammet finansierar mångvetenskaplig fenomen- och problemorienterad forskning kring globala...
  Active logo
  Akademiprogrammet för idrottsforskning främjar forskningens kvalitet, förnyelse och genomslag inom fysisk aktivitet, motion och idrott. Programmet tar fram ny kunskap för att främja idrott genom att rikta finansiering till...
  Resilience-akatemiaohjelman logo
  Syftet med akademiprogrammet Pandemier och andra kriser – beredskap och hantering (RESILIENCE) är att främja och accelerera forskning kring Covid-19-pandemin och andra samhälleliga kriser samt att stödja utnyttjandet av...

Har du frågor eller synpunkter?