Akademiprogram

Akademiprogram är tematiska, målinriktade och samordnade helheter där man genom mångsidig programverksamhet stöder högklassig, innovativ och verkningsfull forskning samt främjar internationellt och nationellt forskningssamarbete.

Programmen kan betona olika mål:

 • stärkande av nya forskningsområden
 • stödjande av forskning kring samhällsutmaningar
 • nationellt och internationellt finansieringssamarbete
 • stödjande av finländska forskares deltagande i internationellt samarbete och internationella utlysningar
 • påverkansarbete, t.ex. inverkan på innehållet i internationella utlysningar.

Temana för akademiprogram kan uppkomma utifrån vetenskapliga utgångspunkter och utifrån för samhället viktiga behov som identifierats genom framsyn.

Besluten om nya akademiprogram och deras finansieringsbudgetar fattas av Finlands Akademis styrelse. Finansieringstiden inom ett akademiprogram är minst fyra år. År 2022 pågår 13 akademiprogram. 

  ""
  BioFuture2025 ska vaska fram de bästa idéerna och nya möjligheter för forskning som öppnar nya utvecklingslinjer för bioekonomi. Målet är att övergå till en ekonomi som bygger på...
  ""
  DIGIHUM utnyttjar digital teknik och modern datavetenskap i insamlingen, hanteringen och analysen av forskningsdata inom humaniora och samhällsvetenskaper. Programmet granskar digitaliseringen som ett kulturellt och samhälleligt...
  ""
  R’Life undersöker hur olika mekanismer skapar kontakter mellan genomets olika delar och gennätverk och hur dessa kontakter styr livets funktioner. Programmet tar fram kunskap om de regleringsnätverk som styr cellernas,...
  Hiili hyödyksi -logo
  C1 Value söker lösningar för tillverkning av industriella produkter inom grön kemi från koldioxidutsläpp. Programmets forskningsområden är syntetisk kemi och katalys, processteknik och systemstudier,...
  ""
  CLIHE undersöker och förutser de hälsorisker och osäkerhetsfaktorer som klimatförändringen medför samt hälsoeffekternas samhälleliga konsekvenser. Programmet söker metoder för att bekämpa...
  climate-synergy
  Akademiprogrammet för klimatförändringar och koldioxidneutralitet (Climate-Synergy) undersöker klimatförändringens konsekvenser i både miljön och samhället samt söker lösningar för att...
  Kriittiset materiaalit kaupunkien kiertotaloudessa-logo
  Romulus undersöker kritiska metallers förekomst och kemiska sammansättning och natur. Detta kombineras med forskning kring städernas cirkulära ekonomi. Under lupp är processer, produkter och tjänster som baseras...
  Develo2
  DEVELOP2 är ett akademiprogram för utvecklingsforskning som finansieras gemensamt av Finlands Akademi och Utrikesministeriet. Akademiprogrammet finansierar mångvetenskaplig fenomen- och problemorienterad forskning kring globala...
  ""
  DEVELOP analyserar frågor kring den globala utvecklingen som gagnar utvecklingsländernas utveckling. Programmet tar fram kunskap för att lösa problem som gäller t.ex. hälsovården, naturresurser, ekonomi och...
  Active logo
  Akademiprogrammet för idrottsforskning främjar forskningens kvalitet, förnyelse och genomslag inom fysisk aktivitet, motion och idrott. Programmet tar fram ny kunskap för att främja idrott genom att rikta finansiering till...
  ""
  MediaSoc identifierar, analyserar och förklarar samhälleliga begrepp, fenomen och utvecklingstrender inom programmets tema. Det tar fram kunskap, uppskattningar och innovationer som svarar mot aktuella trender som uppstår i...
  Resilience-akatemiaohjelman logo
  Syftet med akademiprogrammet Pandemier och andra kriser – beredskap och hantering (RESILIENCE) är att främja och accelerera forskning kring Covid-19-pandemin och andra samhälleliga kriser samt att stödja utnyttjandet av...
  ""
  RADDESS undersöker nya typer av funktionella helhetslösningar för stålningsdetektion inom området hälsa och säkerhet. I programmet skapas ny teknik som kombinerar data från olika källor. De projekt som...
  ""
  TERVA tar fram djärva nya forskningsinitiativ för att minska hälsoproblem som beror på de stora sjukdomarna. Programmet framhäver betydelsen av vetenskaplig forskning för att lösa stora utmaningar för...

Har du frågor eller synpunkter?