FCAI – Centret för artificiell intelligens

Centret för artificiell intelligens (Finnish Centre for Artificial Intelligence, FCAI) har som vision att utveckla en verklig artificiell intelligens för verkliga människor i den verkliga världen. Centret spelar en viktig roll i förverkligandet av Finlands program för artificiell intelligens, dels i samband med reformen av industrin, hälso- och sjukvården och arbetslivet, dels i samband med ibruktagandet av forskningsbaserade innovationer.

Målet för forskningen vid centret är att ta fram en artificiell intelligens som kan lära sig själva och planera och som fungerar i samråd med människor för att bidra till att lösa komplexa problem. Forskningen har tre fokusområden: dataeffektivitet, förståelse och förtroende och etik. Forskningen grundar sig på spetskompetens inom maskininlärning, särskilt probabilistisk modellering och djupinlärning, samt på mångvetenskapligt samarbete med experter inom olika områden. Centrets verksamhet omfattar flera olika forskningsområden och ett mångsidigt utbildningsurval samt samarbete med industrisektorn.

  • Direktör: akademiprofessor Samuel Kaski, Aalto-universitetet
  • Värdorganisationer: Aalto-universitetet, Helsingfors universitet och Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
  • Webbplatsen för FCAI
  • X: @FCAI_fi
  • E-postadress: contact(at)fcai.fi

Har du frågor eller synpunkter?