Ansvarsfullhet

Vid Finlands Akademi innebär ansvarsfullhet att naturens, människans och ekonomins perspektiv beaktas både i vår forskningsfinansiering och i vår verksamhet som statlig myndighet.

I finansieringsverksamheten följer vi skilt definierade metoder för ansvarsfull vetenskap, inklusive forskningsetik, jämställdhet och likabehandling, öppen vetenskap, hållbar utveckling och ansvarsfull forskarutvärdering. Vi strävar efter att göra ansvarsfullhetsaspekter en integrerad del av både forskningsfinansieringen och vår egen verksamhet. Frågor som rör ansvarsfullhet diskuteras regelbundet i Akademins ledningsgrupp och Akademins styrelse.

Har du frågor eller synpunkter?