Internationellt samarbete

Internationell samverkan är ett centralt sätt att stärka forskningens kvalitet, genomslag och förnyelse. Med vår finansieringsverksamhet vill vi också stödja internationaliseringen av den finländska forskningen och finländska forskare. Vi bidrar till forskningens internationalisering också dels genom att hjälpa forskare att ansöka om internationell finansiering, dels genom att medverka i europeiska och globala organisationer och nätverk samt förmedla information om finländsk forskning och Finlands forskningssystem.

Främjandet av forskningens internationella karaktär kräver tätt samarbete med forskarvärlden, forskningsorganisationer och finansiärer samt med nationella och internationella aktörer. Vi samarbetar med forskningsfinansiärer i länder som är viktiga för Finland och bidrar på så sätt till att förbättra finländska forskares möjligheter till att ta del av högklassigt internationellt forskningssamarbete.

Läs mer om vårt internationella samarbete

Forskningsråden beskriver sitt internationella samarbete på sina egna webbsidor.

Internationella finansieringsmöjligheter

Utlysningarnas kontaktpersoner nämns i utlysningstexterna.

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?