Pressmeddelanden om finansieringsbeslut

Beslutsmeddelanden om septemberutlysningen 2021

Beslutsmeddelandena för andra utlysningar 2021

Tidigare beslutsmeddelande

Har du frågor eller synpunkter?