Finlands Akademi valde 8 ansökningar vidare till flaggskeppsutlysningens andra steg

10.1.2018

Finlands Akademi har idag valt ut åtta ansökningar som går vidare till det andra steget av flaggskeppsprogrammets första utlysning. Ansökningarna valdes på basis av bedömarnas utlåtanden. I tre av de utvalda ansökningarna deltog endast ett universitet och i fem medverkade flera universitet eller forskningsinstitut. I det andra steget bedöms ansökningarna av två internationella expertpaneler; den ena bedömer ansökningarnas vetenskapliga kvalitet och den andra bedömer forskningens genomslag.

Beslutet om vem som går vidare fattades av sektionen för flaggskeppsprogrammet. Till flaggskeppsprogrammets utlysning – den första i sitt slag – inlämnades 15 ansökningar om en total summa på 168 miljoner euro. 2018 års finansieringsbudget för programmet är 25 miljoner euro.

”Det var glädjande att se ett så mångsidigt urval av högklassiga ansökningar från olika forskningsområden. Det här visar att Finland kan erbjuda stark expertis inom ett flertal områden. En del av ansökningarna utmärkte sig främst genom en bastant vetenskaplig grund, andra genom forskningens genomslag. Idén bakom flaggskeppskonceptet är att både den vetenskapliga kvaliteten och forskningens genomslag ska ligga på hög nivå samt att nivån systematiskt utvecklas”, berättar professor Heikki Ruskoaho, som är ordförande för Finlands Akademis styrelse.

Vidare till det andra utlysningssteget gick de ansökningar som bedömarna ansåg vara de starkaste i fråga om forskningens kvalitet och planerna på att ytterligare förbättra kvaliteten. Ansökningarna kombinerade genomslag som stöder en god ekonomisk tillväxt eller annat betydande samhälleligt genomslag. ”De utvalda sex ansökningarna hade dessutom klart presenterat värdorganisationens förbindelse, utstakat en stark och innovativ plan för att nå sina mål under finansieringsperioden, definierat det mervärde som skapas och beskrivit sina omfattande nätverk”, säger Riitta Maijala, överdirektör för forskning vid Finlands Akademi.

Bland de allra viktigaste utvecklingsområdena hos de utslagna ansökningarna var konkretiseringen och klarheten av de åtgärder med vilka genomslaget stärks. Bedömarna lyfte här också fram vissa forskningsetiska frågor som kunde ha beskrivits bättre.

Bedömarna identifierade också brister i beskrivningen av det mervärde som forskningsklustret förväntas skapa samt av en gemensam framtidsvision för klustret. Vissa ansökningar hade inte beskrivit forskningsklustrets centrala idé och mål tillräckligt klart. Ett flaggskepp byggs runt ett forskningskluster som är mer än ett enskilt forskningsprojekt, men ändå en noggrant fokuserad helhet. Något som sektionen för flaggskeppsprogrammet också saknade bland de utslagna ansökningarna var fler djärva initiativ och en långsiktig vision.

Ansökningar som valts till flaggskeppsutlysningens andra steg:

 • Competence Centre for the Materials Bioeconomy: A Flagship for our Sustainable Future (Aalto-universitetet, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab)
 • Finnish Centre for Artificial Intelligence (Aalto-universitetet, Helsingfors universitet)
 • Flagship of Photonics Research and Innovation (Tammerfors tekniska universitet, Aalto-universitetet, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Östra Finlands universitet)
 • Finnish Testbed for Precision Cancer Medicine (Helsingfors universitet)
 • Inequalities, Interventions and New Welfare State (Åbo universitet)
 • Institute for Atmospheric and Earth System Research Flagship (Helsingfors universitet, Meteorologiska institutet, Östra Finlands universitet, Tammerfors tekniska universitet)
 • Growing Welfare by Sustainable Forest Bioeconomy (Naturresursinstitutet, Östra Finlands universitet, Meteorologiska institutet)
 • 6G-Enabled Wireless Smart Society & Ecosystem (Uleåborgs universitet)

Bedömningspanelerna kommer att intervjua de sökande mellan 28 februari och 2 mars 2018. Sektionens har som mål att bevilja finansiering till 2–4 ansökningar. Flaggskeppen väljs den 18 april 2018. Flaggskeppsprogrammets följande utlysning öppnar i maj 2018 och stänger den 20 juni 2018.

Om flaggskeppsprogrammet

Målet med Finlands Akademis flaggskeppsprogram är att föra samman högklassig kompetens från olika områden i internationellt konkurrenskraftiga forskningskluster. Med deras hjälp ska den finländska forskningens kvalitet ytterligare höjas och dess genomslag förbättras. Dessa kluster, dvs. flaggskeppen, är en kombination av högklassig forskning, genomslag som stöder ekonomisk tillväxt eller samhället, tätt samarbete med näringslivet och samhället, anpassningsförmåga och starkt engagemang av värdorganisationer. Flaggskeppen är högklassiga centrum som arbetar flexibelt och med stort genomslag genom flera olika samtidiga projekt och aktiviteter. Under sin finansieringsperiod utvecklas flaggskeppen kraftigt så att de samtidigt anpassar sin egen verksamhet genom systematisk förnyelse och utvidgning.

Mer information

 • Läs mer om flaggskeppsprogrammet
 • Sektionen för flaggskeppsprogrammet

 • professor Heikki Ruskoaho, ordförande för Finlands Akademis styrelse, tfn 050 448 0772, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi
 • överdirektör för forskning Riitta Maijala, Finlands Akademi, tfn 0295 335 002, fornamn.efternamn(at)aka.fi
 • ledande vetenskapsrådgivare Maiju Gyran, Finlands Akademi, tfn 0295 335 015, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?