Finlands Akademi valde fyra nya flaggskepp

16.11.2020

Finlands Akademis flaggskeppsprogram kompletteras med fyra nya kompetenskluster. I den tredje utlysningen till flaggskeppsprogrammet betonades forskargruppernas samarbete med företagssektorn samt forskningens höga kvalitet, genomslag och förmåga till nytänkande.

Finlands Akademis flaggskeppsprogram är ett finansieringsinstrument som stöder högklassig forskning och det ekonomiska och samhälleliga genomslag som forskningen ger upphov till. Det starka engagemanget från flaggskeppens bakgrundsorganisationer i verksamheten och finansieringen av flaggskeppen har en central roll när det gäller att uppnå målen. De nu utvalda flaggskeppen har ett starkt samarbete med näringslivet och det övriga samhället, och bland deras samarbetspartner finns ett flertal stora företag, små- och medelstora företag och tillväxtföretag, läroanstalter, sjukhus och andra offentliga aktörer.

De nya flaggskeppen:

  • Gen-, cell- och nanoterapi i vården av kroniska sjukdomar (Östra Finlands universitet, Uleåborgs universitet, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Finlands Röda Kors Blodtjänst)
  • Atmosfär- och klimatkompetenscentret ACCC (Helsingfors universitet, Meteorologiska Institutet, Östra Finlands universitet och Tammerfors universitet)
  • Innovationscentret för immunsystemet som motor för medicin och ekonomisk tillväxt (InFLAMES) (Åbo universitet, Åbo Akademi)
  • Resiliens, nya värdenätverk och betydelsefulla erfarenheter genom interaktion mellan skogar, människor och maskiner (UNITE) (Östra Finlands universitet, FGI, Tammerfors universitet, Naturresursinstitutet).

Utvidgningen av flaggskeppsprogrammet baserar sig på tilläggsmedel som beviljades Finlands Akademi i den fjärde tilläggsbudgeten 2020, av vilka 25 miljoner euro tilldelades finansieringen av nya flaggskepp. Dessutom har Akademin förberett sig på att finansiera flaggskeppsprojekten med 20 miljoner euro även under kommande år. Flaggskeppsprogrammets tredje utlysning har således en sammanlagd budget på 45 miljoner euro under perioden 2020–2024.

I den nationella färdplanen för forskning, utveckling och innovation konstateras att konkurrenskraften och välfärden i Finland ska byggas på kompetens, forskning och innovationer. Kompetensspetsarna ska breddas och deras genomslagskraft ökas genom att samla forskningen och de nätverk som tillgodogör sig denna till kompetenscentrum och ekosystem. Finlands Akademi stöder detta mål genom flaggskeppsprogrammet samt genom finansiering av forskningsinfrastruktur och partnerskapsnätverk. Flaggskeppen är en del av den nya partnerskapsmodellen i FUI-färdplanen.

”I flaggskeppen förenas modet att förnya forskningen och samtidigt fördjupa det flervetenskapliga samarbetet mellan både inhemska och internationella aktörer. Det märks att flaggskeppen har såväl ett ekonomiskt som ett bredare samhälleligt genomslag”, konstaterar Riitta Maijala, överdirektör för forskning vid Finlands Akademi.

Flaggskeppsprogrammets tredje utlysning stängde den 2 september 2020 och 18 ansökningar lämnades in. Ansökningarna bedömdes först av enskilda experter och därefter av en bedömningspanel. De sökande hade möjlighet att komma med kommentarer om bedömningen. Akademin intervjuade de bästa sökandena och valde slutligen fyra flaggskepp.

De flaggskepp som valts ut inom de två första utlysningsomgångarna pågår som bäst. I och med den tredje omgången omfattar flaggskeppsprogrammet nu sammanlagt tio kompetenskluster, vars bakgrundsorganisationer består av sju universitet, fem forskningsinstitut, Helsingfors universitetssjukhus och Finlands Röda Kors Blodtjänst.

Mer information

  • Lista med beviljade bidrag
  • Läs mer om flaggskeppsprogrammet
  • professor Johanna Myllyharju, ordförande för Finlands Akademis styrelse, ordförande för sektionen för flaggskeppsprogrammet, tfn 0294 485 740, fornamn.efternamn(at)oulu.fi
  • överdirektör för forskning Riitta Maijala, Finlands Akademi, tfn 0295 335 002, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • ledande vetenskapsrådgivare Maiju Gyran, Finlands Akademi, tfn 0295 335 015, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Anna Oravakangas
tfn 0295 33 5039
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?