Finansieringsbeslut

I tabellen på denna sida kan du se beslutsfattarna, ansökningarnas status och beslutsdatumen för Akademins utlysningar. Utlysningarna i tabellen visas efter avslutningsår.

Det finns tre status för utlysningarna:

  • Öppen = Utlysningen är öppen.
  • Bedömning pågår = Utlysningen har stängt. Ansökningarna behandlas eller bedöms, eller finansieringsbesluten bereds.
  • Besluten har fattats = Finansieringsbesluten har fattats.

Klicka på utlysningens beslutsdatum för att se listan på alla finansierade projekt.

Observera att finansieringsbesluten om akademiprojektsbidrag samt bidrag för anställning som akademiforskare, forskardoktor och klinisk forskare fattas i två steg.

Lista med finansieringsbeslut

Utlysningarna listas i alfabetisk ordning och enligt det år då ansökningstiden gått ut. Efter att du klickar på utlysningens namn öppnas information längre ner på sidan.

Har du frågor eller synpunkter?