Finansieringsbeslut

Klicka på utlysningen i schemat för att se beslutsfattarna, ansökningarnas status och beslutsdatumen. Utlysningarna i schemat visas enligt avslutningsår.

När utlysningen är öppen är statusen ”Utlysningen har öppnat”.  Ansökningen behandlas, bedöms eller bereds för beslut efter att utlysningen har stängt. Då är statusen ”Bedömning pågår”. Efter beslutsfattandet är statusen ”Besluten har fattats”. När finansieringsbesluten har fattats, finns det en lista på alla finansierade projekt under beslutsdatumen.

Finansieringsbesluten gällande septemberutlysningens ansökningar om akademiprojektsbidrag samt bidrag för anställning som akademiforskare, forskardoktor och klinisk forskare fattas i två steg. Därför finns det två beslutsdagar för dessa bidragsformer.

Lista med finansieringsbeslut

Utlysningarna listas i alfabetisk ordning och enligt det år då ansökningstiden gått ut.

Har du frågor eller synpunkter?