6G – flaggskeppet för trådlös teknik

Flaggskeppet 6G är inriktat på utvecklingen av trådlös teknik och undersöker införandet av 5G-standarden och utvecklingen av 6G-standarden. Forskarna ska stötta fram 5G-standarden till kommersialiseringsfasen med omfattande europeiska pilotprojekt som utförs med hjälp av ett testnätverk.

De ska också utveckla grundläggande 6G-lösningar för trådlös teknik och distribuerad och smart databehandling samt för de nya tillämpningar som dessa möjliggör. Förutom kommunikationen mellan människor ska forskarna vid flaggskeppet också koncentrera sig på datakommunikationen mellan apparater, processer och ting. Därmed kan man också bidra till att skapa ett långt automatiserat, smart samhälle. I framtiden kommer detta att visa sig inom alla livsområden.

Har du frågor eller synpunkter?