Rådet för strategisk forskning

Rådet för strategisk forskning är ett organ vid Finlands Akademi som finansierar långsiktig forskning i programform vars ändamål är att finna lösningar på viktiga utmaningar i det finländska samhället.

Rådet för strategisk forskning 1.1.2022 - 31.12.2024

Ordförande

 • ordförande: direktör Anu Kaukovirta, Naturresursinstitutet
 • första vice ordförande: direktör Mikael Hildén, Finlands miljöcentral
 • andra vice ordförande: professor Heli Ruokamo, Lapplands universitet

Medlemmar

 • projektledare Kari Herlevi, Sitra
 • forskningsprofessor Heikki Hiilamo, Institutet för hälsa och välfärd
 • direktör Mikael Hildén, Finlands miljöcentral
 • professor Anne Kovalainen, Åbo universitet
 • utvecklings- och innovationsdirektör Elina Lehtomäki, Caruna Oy
 • direktör Jussi Ronkainen, Sydöstra Finlands yrkeshögskola
 • professor Heli Ruokamo, Lapplands universitet      
 • professor Antti Ylä-Jääski, Aalto-universitetet.

Rådet beslutar själv om de forskningsprojekt som beviljas finansiering och svarar för uppföljningen av projekten och utvärderingen av deras genomslagskraft. Vid valet av projekt betonas forskningens kvalitet, samhälleliga betydelse och genomslagskraft. Forskningsprogrammens huvudteman väljs av statsrådet.

Rådet har en ordförande och åtta medlemmar som alla utnämns av statsrådet. Rådet utses för tre år åt gången med möjlighet till en fortsättning på tre år.

Har du frågor eller synpunkter?