Kommittén för forskningens infrastrukturer

Kommittén för forskningens infrastrukturer (FIRI-kommittén) följer och utvecklar forskningsinfrastrukturverksamheten i Finland och internationellt, beslutar om valet av infrastrukturprojekt och svarar för uppföljningen av projekten. Kommittén sköter också andra uppgifter som gäller forskningsinfrastruktur och som Akademins styrelse ålägger den.

    Läs mer om forskningsinfrastrukturer

    Har du frågor eller synpunkter?