Finlands Akademi beviljade fortsatt finansiering till högpresterande flaggskepp med utmärkt betyg

13.12.2023

Fyra kompetenskluster som ingår i Finlands Akademis flaggskeppsprogram har garanterats fortsatt finansiering. Finlands Akademi finansierar flaggskeppen med sammanlagt 42 miljoner euro åren 2025–2028. Besluten om den fortsatta finansieringen fattades i samband med en halvtidsöversyn där man bedömde framstegen för de flaggskepp som valdes ut i den tredje ansökningsomgången samt deras planer för de kommande åren.

I halvtidsöversynen konstaterades att flaggskeppens verksamhet var utmärkt. Flaggskeppen har varit mycket framgångsrika under sina första två år och deras framtidsplaner är lovande. Utvärderingen genomfördes av en internationell panel som också intervjuade representanter för flaggskeppen. I materialet ingick den ursprungliga ansökan, en rapport om de gångna två åren, en intressentutredning samt den nya ansökan där tyngdpunkten låg på planerna för de kommande åren.

Fortsatt finansiering beviljades till följande flaggskepp:

  • Atmosfär- och klimatkompetenscentret ACCC
  • GeneCellNano – Gen-, cell- och nanoterapi i vården av kroniska sjukdomar
  • InFLAMES – Innovationscentret för immunsystemet som motor för medicin och ekonomisk tillväxt
  • UNITE – Resiliens, nya värdenätverk och betydelsefulla erfarenheter genom interaktion mellan skogar, människor och maskiner.

Finlands Akademis flaggskeppsprogram omfattar 14 kompetenskluster. Akademins finansieringsbudget för hela programmet är nästan 300 miljoner euro. Flaggskeppen kombinerar tätt samarbete med näringslivet och samhället överlag, anpassningsförmåga och starkt engagemang av värdorganisationer. Målet med flaggskeppsprogrammet är att bidra till att skapa expertis och hållbara lösningar för framtiden, ta fram lösningar på samhällsutmaningar och främja ekonomisk tillväxt t.ex. genom nya affärsmöjligheter.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Anna Oravakangas
tfn 0295 335 039

Har du frågor eller synpunkter?