Statistik om ansökningar och finansiering

Akademin gör årligen upp en statistisk översikt över utlysningarna av akademiforskarbidrag och akademiprojektbidrag. I översikten presenteras uppgifter om antalet ansökningar, antalet bidragsbeslut, den beviljade finansieringen och beviljandegraden (andelen finansierade ansökningar).

Uppgifterna granskas till exempel efter forskningsråd, sökandenas kön, nationalitet och akademisk ålder samt efter forskningsorganisation. Dessutom granskas betygsfördelningen samt nationaliteten hos de internationella bedömarna.

Se bilden i pdf-format

Statistik om besluten

Mer information

  • ledande vetenskapsrådgivare Anu Nuutinen, tfn 0295 335 085, tietoaineistot(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?