Universitetens profilering

Finlands Akademi beviljar konkurrensutsatt finansiering för att stärka de finländska universitetens profilering. Bidragsformen går ofta under namnet Profi. Målet är att stödja och påskynda universitetens strategiska profilering för att höja forskningens kvalitet.

Utvärderingar har visat att profileringsfinansieringen har bidragit till att stärka utvalda helheter, minska den interna splittringen inom vetenskapsgrenar och främja flervetenskapligt och interdisciplinärt samarbete. Akademin utvecklar bidragsformen i tätt samarbete med universiteten. Särskild uppmärksamhet har fästs vid att underlätta det administrativa arbete som ansökningsskedet och rapporteringen förutsätter vid universiteten.

En flexibel bidragsform

Profileringsbidrag söks av universitet, varje universitet med en egen ansökan. Finansieringen beviljas för en viss tid och den används för att stödja de profileringsområden som varje universitet valt utifrån sin egen strategi.

Universiteten kan använda bidraget för att finansiera flera utvalda profileringsområden. Många universitet fortsätter att utveckla ett profileringsområde med finansiering från flera Profi-utlysningar. Detta gör det möjligt att genomföra utvecklingsåtgärder under en längre tidsperiod. Till exempel finansieringsperioderna för Profi 1 och Profi 5 sträcker sig från 2015 till 2023. Å andra sidan föreslår många universitet också helt nya profileringsområden eller bildar helt nya områden där de slår ihop redan finansierade profileringsområden. Då kan finansieringen användas till exempel för att tidigarelägga viktiga rekryteringar.

Mer information

  • ledande vetenskapsrådgivare Helena Vänskä, tfn 0295 335 036
  • ledande vetenskapsrådgivare Sanna Marjavaara, tfn 0295 335 070
  • allmänna frågor: profi(at)aka.fi

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?